Dodatkowa rekrutacja na wyjazdy studentów na studia w roku akademickim 2017/18- semestr letni.
Wymagane dokumenty (należy składać u właściwego Wydziałowego Koordynatora – kontakt):
– CV w języku polskim i angielskim,
– wypełniony Kwestionariusz Uczelniany .doc
– projekt Learning Agreement (2 egz.) – komentarz do Learning Agreement
– wypełniony wniosek na wyjazd .doc  .pdf 
– Karta zaliczeń – .doc 
w terminie do 27.10.2017.
Wykaz uczelni partnerskich

Dodatkowa rekrutacja na wyjazdy studentów na praktykę w roku akademickim 2017/18- semestr letni. 
Wymagane dokumenty (należy składać u właściwego Wydziałowego Koordynatora – kontakt):
– CV w języku polskim i angielskim
– wypełniony Kwestionariusz Uczelniany .doc
– projekt Training Agreement (2 egz.) komentarz do Training Agreement
– wypełniony wniosek na wyjazd .doc  .pdf
w terminie do 27.10.2017.
Oferty praktyk – strona Narodowej Agencji Programu Erasmus+
Erasmusintern.org


Dodatkowa rekrutacja na wyjazdy pracowników dydaktycznych

W związku ze zwolnieniem środków, Komisja ds. programu Erasmus+ podjęła decyzję o ogłoszeniu dodatkowej rekrutacji na wyjazd w celu prowadzenia zajęć w roku akademickim 2016/17.
Rekrutacja potrwa do 15 maja 2017 roku. Wyjazd będzie można zrealizować do 30 września 2017 roku.

Wymagane dokumenty (należy składać u właściwego Wydziałowego Koordynatora – kontakt):

 1. CV w języku polskim i angielskim
 2.  indywidualny program nauczania uzgodniony z uczelnią, o wyjazd do której ubiega się nauczyciel (podpisany przez  partnerską uczelnię zagraniczną)

Dodatkowa rekrutacja na wyjazdy pracowników dydaktycznych

W związku ze zwolnieniem środków, Komisja ds. programu Erasmus+ podjęła decyzję o ogłoszeniu dodatkowej rekrutacji na wyjazd w celu prowadzenia zajęć w roku akademickim 2016/17.
Rekrutacja potrwa do 21 kwietnia 2017 roku. Wyjazd będzie można zrealizować do 30 września 2017 roku.

Wymagane dokumenty (należy składać u właściwego Wydziałowego Koordynatora – kontakt):

 1. CV w języku polskim i angielskim
 2.  indywidualny program nauczania uzgodniony z uczelnią, o wyjazd do której ubiega się nauczyciel (podpisany przez  partnerską uczelnię zagraniczną)

Nabór na wyjazdy (studentów, pracowników) w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/18trwa do 31.03.2017.
Zasady naboru  Wymagane dokumenty/formularze*  
Informacje dla studentów zainteresowanych wyjazdem w celu realizacji części STUDIÓW w ramach Programu Erasmus +
 1. CV w języku polskim i angielskim 
 2. karta zaliczeń
 3. wypełniony kwestionariusz uczelniany
 4.  Learning Agreement z komentarzem
Informacje dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej zainteresowanych wyjazdem w celu realizacji PRAKTYK STUDENCKICH w ramach programu Erasmus+
 1.  CV w języku polskim i angielskim
 2. wypełniony kwestionariusz uczelniany
 3. Training  Agreement z komentarzem (podpisany przez uczelnię/instytucję zagraniczną)
Informacje dla pracowników dydaktycznych Politechniki Świętokrzyskiej zainteresowanych wyjazdem w celu PROWADZENIA ZAJĘĆ w ramach programu Erasmus+.
 1.  indywidualny program nauczania uzgodniony z uczelnią, o wyjazd do której ubiega się nauczyciel (podpisany przez uczelnię zagraniczną)
 2. CV w języku polskim
 3. oświadczenie o dotychczasowym udziale w Programie Erasmus+
Informacje dla pracowników dydaktycznych oraz pozostałych pracowników Politechniki Świętokrzyskiej zainteresowanych wyjazdem w celach SZKOLENIOWYCH w ramach programu Erasmus+.
 1.  indywidualny program szkolenia uzgodniony z uczelnią, o wyjazd do której ubiega się nauczyciel/pracownik (podpisany przez uczelnię/instytucję zagraniczną)
 2. CV w języku polskim
 3. oświadczenie o dotychczasowym udziale w Programie Erasmus+

* wymagane dokumenty/formularze należy składać u właściwego Wydziałowego Koordynatora – kontakt


Wyniki dodatkowej rekrutacji studentów na wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/17 sem. letni z dnia 06.02.2017 r. 


Wyniki rekrutacji studentów na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/17 z dnia 10.11.2016 r. 
Wyjazd na praktykę – brak zgłoszeń kandydatów.


Dodatkowa rekrutacja na wyjazdy studentów na praktykę w roku akademickim 2016/17- sem. letni.
Wymagane dokumenty (należy składać u właściwego Wydziałowego Koordynatora – kontakt):

 1. CV w języku polskim i angielskim
 2. Wypełniony Kwestionariusz Uczelniany DOC
 3. Projekt Training Agreement (2 egz.) komentarz do Training Agreement
 4. Wypełniony wniosek na wyjazd DOC PDF
  w terminie do 31.01.2017 – rekrutacja zakończona.

  Aktualne stawki dla studentów z prawem do dodatku socjalnego (PO WER) na studia i praktykę w roku akademickim 2016/17.

Dodatkowa rekrutacja na wyjazdy studentów na studia w roku akademickim 2016/17- sem. letni– rekrutacja zakończona
Wymagane dokumenty (należy składać u właściwego Wydziałowego Koordynatora – kontakt):

 1. CV w języku polskim i angielskim
 2. Wypełniony Kwestionariusz Uczelniany DOC
 3. Projekt Learning Agreement (2 egz.) – komentarz do Learning Agreement
 4. Wypełniony wniosek na wyjazd DOC PDF
 5. Karta zaliczeń DOC

w terminie do 28.10.2016. – rekrutacja zakończona.
wykaz uczelni partnerskich

Dodatkowa rekrutacja na wyjazdy studentów na praktykę w roku akademickim 2016/17- sem. letni. – rekrutacja zakończona
Wymagane dokumenty (należy składać u właściwego Wydziałowego Koordynatora – kontakt):

 1. CV w języku polskim i angielskim
 2. Wypełniony Kwestionariusz Uczelniany DOC
 3. Projekt Training Agreement (2 egz.) komentarz do Training Agreement
 4. Wypełniony wniosek na wyjazd DOC PDF
  w terminie do 28.10.2016. – rekrutacja zakończona

Oferty praktyk – strona Narodowej Agencji Programu Erasmus+.


Aktualne stawki dla studentów z prawem do dodatku socjalnego na studia i praktykę w roku akademickim 2016/17.


W związku z niemożliwością realizacji dwóch wyjazdów w celu prowadzenia zajęć w roku akademickim 2015/16 Komisja ds. programu Erasmus+ ogłasza dodatkową rekrutację na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć w roku akademickim 2015/16. Wyjazdy będą mogły zostać zrealizowane do 30 września 2016 roku.
Rekrutacja potrwa do 16 maja 2016 roku – nabór zakończono. Informacji na temat wyników rekrutacji udzielają właściwi Koordynatorzy Wydziałowi Programu Erasmus+.  


Wyniki rekrutacji studentów na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/17 z dnia 05.04.2016 r.
Wyniki rekrutacji studentów na wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/17 z dnia 05.04.2016 r.


Komisja ds. Programu Erasmus+ informuje o ogłoszeniu dodatkowej rekrutacji w celu prowadzenia zajęć w roku akademickim 2015/16 – nabór trwa do 15.03.2016 – jedno wolne miejsce. – nabór zakończono.


„Orientation Day” – spotkanie dla studentów zagranicznych odbędzie się 25 lutego o godz. 11.45 w budynku Energis (hala studentów). Zapraszamy do udziału wszystkich studentów Politechniki Świętokrzyskiej. Więcej:


Nabór na wyjazdy (studentów, pracowników) w roku akademickim 2016/17 trwa do 31 marca 2016.


Dnia 12.11.2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Programu Erasmus+, podczas którego przeprowadzono rekrutację studentów na wyjazdy w celu odbycia części studiów (SMS) oraz w celu odbycia praktyki (SMP).
Wyniki rekrutacji studentów na wyjazd na studia (SMS) oraz na praktykę (SMP) w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/16 z dnia 12.11.2015 r.


Politechnika Świętokrzyska w Wielkiej Brytanii
Paisley, w dniach 23-27 czerwca 2015 roku z wizytą w partnerskiej uczelni University of the West of Scotland przebywały pani Ewa Włodarczyk – Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ oraz pani dr Joanna Radowicz – Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego. Wizyta miała charakter monitoringowy. Głównym celem wyjazdu było zapoznanie się z ofertą dydaktyczną uczelni, przede wszystkim dla studentów wyjeżdżających i przyjeżdżających w ramach programu Erasmus+ oraz zapoznanie się z pracą biura międzynarodowego w zakresie Programu Earsmus+. W trakcie pobytu odbyły się spotkania z Wydziałowymi Koordynatorami, w tym z p. Nondasem Pitticasem – koordynatorem ze School of Business & Enterprise oraz p. Josephem Heffernanem ze School of Engineering & Computing, a także z nauczycielami akademickimi i studentami, podczas których zaprezentowano Politechnikę Świętokrzyską. Dzięki bezpośrednim rozmowom udało się przybliżyć ofertę naszej Uczelni, a także poznać sposób funkcjonowania i wymogi stawiane przez University of the West of Scotland. Jednym z efektów wizyty jest możliwość poszerzenia współpracy o kolejne kierunki. Ponadto studenci, koordynatorzy oraz nauczyciele wyrazili zainteresowanie przyjazdem do Politechniki Świętokrzyskiej. 
fotogaleria z wyjazdu


Informacja uzupełniająca do zasad finansowych ST (STA i STT)


Oświadczenie o podróży własnym środkiem transportu – wyjazdy STA i STT 


Dnia 15.04.2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Programu Erasmus+, podczas którego przeprowadzono rekrutację studentów na wyjazdy w celu odbycia części studiów (SMS).
Wyniki rekrutacji studentów na wyjazd na studia (SMS) w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/16 z dnia 15.04.2015 r.


Dnia 04.03.2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Programu Erasmus+, podczas którego przeprowadzono rekrutację studentów na wyjazdy w celu odbycia części studiów (SMS) oraz w celu odbycia praktyk studenckich (SMP), jak również kwalifikację pracowników na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć (STA) oraz w celach szkoleniowych (STT) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/16.
Wyniki rekrutacji studentów na wyjazd na studia (SMS) w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/16 z dnia 04.03.2015 r.
Wyniki rekrutacji studentów na wyjazd na praktykę (SMP) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/16 z dnia 04.03.2015 r.
Wyniki kwalifikacji pracowników na wyjazd w celu prowadzenia zajęć (STA) w roku akademickim 2015/16 z dnia 04.03.2015 r.
Wyniki kwalifikacji pracowników na wyjazd w celach szkoleniowych (STT) w roku akademickim 2015/16 z dnia 04.03.2015 r.


 Wyniki dodatkowej kwalifikacji na wyjazdy nauczycieli w celu prowadzenia zajęć w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/15 z dnia 19.03.2015 r.


Komisja ds. Programu Erasmus+ informuje o ogłoszeniu dodatkowej rekrutacji na wyjazdy studentów w celu realizacji części studiów w roku akad. 2015/16- zainteresowane osoby muszą złożyć komplet dokumentów do Wydziałowych Koordynatorów (dane kontaktowe) do dnia 31.03.2015. 
Szczegółowe informacje dot. zasad rekrutacji oraz dokumentów

Komisja ds. Programu Erasmus+ informuje o ogłoszeniu dodatkowej rekrutacji w celu prowadzenia zajęć w roku akademickim 2014/15 – nabór trwa do 16.03.2015.

Komisja ds. Programu Erasmus+ informuje o ogłoszeniu dodatkowej rekrutacji w celu prowadzenia zajęć w roku akademickim 2014/15 – nabór trwa do 15.03.2015.


Dział Współpracy Międzynarodowej informuje, że rozpoczął się nabór na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/16. Potrwa on do 25 lutego. Szczegółowe informacje. – nabór zakończono.


Wyniki dodatkowej kwalifikacji na wyjazdy nauczycieli w celu prowadzenia zajęć w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/15 z dnia 08.12.2014 r.

Wyniki rekrutacji studentów na wyjazd na studia oraz w celu realizacji praktyk studenckich w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/15 z dnia 28.10.2014 r.


Dnia 28.04.2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Programu LLP-Erasmus oraz Erasmus+, podczas którego przeprowadzono rekrutację studentów na wyjazdy w celu odbycia części studiów (SMS) oraz w celu odbycia praktyk studenckich (SMP), jak również kwalifikację pracowników na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć (STA) oraz w celach szkoleniowych (STT) w ramach programu Erasmus+ w roku akdemickim 2014/15, a także rekrutację studentów na wyjazdy w celu odbycia praktyk studenckich (SMP) w ramach programu LLP-Erasmus w roku akademickim 2013/14.

Wyniki rekrutacji studentów na wyjazd na studia (SMS) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/15 z dnia 28.04.2014 r.

Wyniki rekrutacji studentów na wyjazd na praktykę (SMP) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/15 z dnia 28.04.2014 r.

Wyniki kwalifikacji pracowników na wyjazd w celu prowadzenia zajęć (STA) w roku akademickim 2014/15 z dnia 28.04.2014 r.

Wyniki kwalifikacji pracowników na wyjazd w celach szkoleniowych (STT) w roku akademickim 2014/15 z dnia 28.04.2014 r.

Wyniki rekrutacji studentów na wyjazd na praktykę (SMP) w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/14 z dnia 28.04.2014 r.


Nabór na wyjazdy 

Dział Współpracy Międzynarodowej informuje, że wszyscy studenci i pracownicy mogą już teraz składać aplikacje, aby skorzystać z możliwości, jakie oferuje program Erasmus+ w roku akademickim 2014/15. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z bogatej oferty tego programu, która w latach 2014-2020 została znacznie rozszerzona. Dział Współpracy Międzynarodowej oraz Wydziałowi Koordynatorzy Programu Erasmus+ są do Państwa dyspozycji i udzielą wszelkiej pomocy niezbędnej w procecie aplikowania o wyjazd.

Strona Erasmus+

Oferty praktyk zagranicznych – Narodowa Agencja Programu Erasmus


Orientation Day

Dnia 25.02.2014 roku odbyło się spotkanie dla studentów programu Erasmus, którzy zaczęli w tym semestrze naukę w Politechnice Świętokrzyskiej. Była to okazja do wzajemnego poznania się studentów Erasmusa, którzy przyjechali na studia do Kielc, studentów, którzy właśnie powrócili z Portugalii i Hiszpanii, Koordynatorów Wydziałowych oraz pracowników Działu Współpracy Międzynarodowej. Studenci z Turcji i Litwy z zainteresowaniem śledzili prezentację, którą przygotowała pani Ewa Włodarczyk – Uczelniany Koordynator Programu Erasmus. W prezentacji znalazły się informacje na temat naszego kraju, regionu oraz Politechniki Świętokrzyskiej.  Była studentka Erasmusa pani  Alicja Wesołowska opowiedziała zebranym o swoich doświadczeniach w czasie pobytu w Hiszpanii. Na zakończenie wszyscy otrzymali materiały informacyjne, które powinny pomóc pokonać pierwsze trudności adaptacyjne. Nowym studentom Erasmusa życzymy udanego studiowania w murach Politechniki Świętokrzyskiej.