Dodatkowa rekrutacja na wyjazdy studentów na studia w roku akademickim 2017/18- semestr letni.
Wymagane dokumenty (należy składać u właściwego Wydziałowego Koordynatora – kontakt):
– CV w języku polskim i angielskim,
– wypełniony Kwestionariusz Uczelniany .doc
– projekt Learning Agreement (2 egz.) – komentarz do Learning Agreement
– wypełniony wniosek na wyjazd .doc  .pdf 
– Karta zaliczeń – .doc 
w terminie do 27.10.2017.
Wykaz uczelni partnerskich

Dodatkowa rekrutacja na wyjazdy studentów na praktykę w roku akademickim 2017/18- semestr letni. 
Wymagane dokumenty (należy składać u właściwego Wydziałowego Koordynatora – kontakt):
– CV w języku polskim i angielskim
– wypełniony Kwestionariusz Uczelniany .doc
– projekt Training Agreement (2 egz.) komentarz do Training Agreement
– wypełniony wniosek na wyjazd .doc  .pdf
w terminie do 27.10.2017.
Oferty praktyk – strona Narodowej Agencji Programu Erasmus+
Erasmusintern.org


Dodatkowa rekrutacja na wyjazdy pracowników dydaktycznych

W związku ze zwolnieniem środków, Komisja ds. programu Erasmus+ podjęła decyzję o ogłoszeniu dodatkowej rekrutacji na wyjazd w celu prowadzenia zajęć w roku akademickim 2016/17.
Rekrutacja potrwa do 15 maja 2017 roku. Wyjazd będzie można zrealizować do 30 września 2017 roku.

Wymagane dokumenty (należy składać u właściwego Wydziałowego Koordynatora – kontakt):

 1. CV w języku polskim i angielskim
 2.  indywidualny program nauczania uzgodniony z uczelnią, o wyjazd do której ubiega się nauczyciel (podpisany przez  partnerską uczelnię zagraniczną)

Dodatkowa rekrutacja na wyjazdy pracowników dydaktycznych

W związku ze zwolnieniem środków, Komisja ds. programu Erasmus+ podjęła decyzję o ogłoszeniu dodatkowej rekrutacji na wyjazd w celu prowadzenia zajęć w roku akademickim 2016/17.
Rekrutacja potrwa do 21 kwietnia 2017 roku. Wyjazd będzie można zrealizować do 30 września 2017 roku.

Wymagane dokumenty (należy składać u właściwego Wydziałowego Koordynatora – kontakt):

 1. CV w języku polskim i angielskim
 2.  indywidualny program nauczania uzgodniony z uczelnią, o wyjazd do której ubiega się nauczyciel (podpisany przez  partnerską uczelnię zagraniczną)

Nabór na wyjazdy (studentów, pracowników) w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/18trwa do 31.03.2017.
Zasady naboru  Wymagane dokumenty/formularze*  
Informacje dla studentów zainteresowanych wyjazdem w celu realizacji części STUDIÓW w ramach Programu Erasmus +
 1. CV w języku polskim i angielskim 
 2. karta zaliczeń
 3. wypełniony kwestionariusz uczelniany
 4.  Learning Agreement z komentarzem
Informacje dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej zainteresowanych wyjazdem w celu realizacji PRAKTYK STUDENCKICH w ramach programu Erasmus+
 1.  CV w języku polskim i angielskim
 2. wypełniony kwestionariusz uczelniany
 3. Training  Agreement z komentarzem (podpisany przez uczelnię/instytucję zagraniczną)
Informacje dla pracowników dydaktycznych Politechniki Świętokrzyskiej zainteresowanych wyjazdem w celu PROWADZENIA ZAJĘĆ w ramach programu Erasmus+.
 1.  indywidualny program nauczania uzgodniony z uczelnią, o wyjazd do której ubiega się nauczyciel (podpisany przez uczelnię zagraniczną)
 2. CV w języku polskim
 3. oświadczenie o dotychczasowym udziale w Programie Erasmus+
Informacje dla pracowników dydaktycznych oraz pozostałych pracowników Politechniki Świętokrzyskiej zainteresowanych wyjazdem w celach SZKOLENIOWYCH w ramach programu Erasmus+.
 1.  indywidualny program szkolenia uzgodniony z uczelnią, o wyjazd do której ubiega się nauczyciel/pracownik (podpisany przez uczelnię/instytucję zagraniczną)
 2. CV w języku polskim
 3. oświadczenie o dotychczasowym udziale w Programie Erasmus+

* wymagane dokumenty/formularze należy składać u właściwego Wydziałowego Koordynatora – kontakt


Wyniki dodatkowej rekrutacji studentów na
wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/17 sem. letni z dnia 06.02.2017 r. 


Wyniki dodatkowej rekrutacji studentów na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/17 z dnia 10.11.2016 r.
Wyjazd na praktykę – brak zgłoszeń kandydatów.


Dodatkowa rekrutacja na wyjazdy studentów na praktykę w roku akademickim 2016/17- sem. letni.
Wymagane dokumenty (należy składać u właściwego Wydziałowego Koordynatora – kontakt):

 1. CV w języku polskim i angielskim
 2. Wypełniony Kwestionariusz Uczelniany DOC
 3. Projekt Training Agreement (2 egz.) komentarz do Training Agreement
 4. Wypełniony wniosek na wyjazd DOC PDF
  w terminie do 31.01.2017 – rekrutacja zakończona.

Dodatkowa rekrutacja na wyjazdy studentów na studia w roku akademickim 2016/17- sem. letni .
Wymagane dokumenty (należy składać u właściwego Wydziałowego Koordynatora – kontakt):

 1. CV w języku polskim i angielskim
 2. Wypełniony Kwestionariusz Uczelniany DOC
 3. Projekt Learning Agreement (2 egz.) – komentarz do Learning Agreement
 4. Wypełniony wniosek na wyjazd   DOC PDF
 5. Karta zaliczeń DOC

w terminie do 28.10.2016. – rekrutacja zakończona.
wykaz uczelni partnerskich

Dodatkowa rekrutacja na wyjazdy studentów na praktykę w roku akademickim 2016/17- sem. letni.
Wymagane dokumenty (należy składać u właściwego Wydziałowego Koordynatora – kontakt):

 1. CV w języku polskim i angielskim
 2. Wypełniony Kwestionariusz Uczelniany DOC
 3. Projekt Training Agreement (2 egz.) komentarz do Training Agreement    
 4. Wypełniony wniosek na wyjazd   DOC PDF
  w terminie do 28.10.2016. – rekrutacja zakończona.

Oferty praktyk – strona Narodowej Agencji Programu Erasmus+.


W związku z niemożliwością realizacji dwóch wyjazdów w celu prowadzenia zajęć w roku akademickim 2015/16 Komisja ds. programu Erasmus+ ogłasza dodatkową rekrutację na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć w roku akademickim 2015/16. Wyjazdy będą mogły zostać zrealizowane do 30 września 2016 roku.
Rekrutacja potrwa do 16 maja 2016 roku nabór zakończono. Informacji na temat wyników rekrutacji udzielają właściwi Koordynatorzy Wydziałowi Programu Erasmus+.  


Komisja ds. Programu Erasmus+ informuje o ogłoszeniu dodatkowej rekrutacji w celu prowadzenia zajęć w roku akademickim 2015/16 – nabór trwa do 15.03.2016 – jedno wolne miejsce. – rekrutacja zakończona.


Nabór na wyjazdy (studentów, pracowników) w roku akademickim 2016/17 – nabór zakończono

Wymagane formularze:

Dnia 12.11.2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Programu Erasmus+, podczas którego przeprowadzono rekrutację studentów na wyjazdy w celu odbycia części studiów (SMS) oraz w celu odbycia praktyki (SMP).

Wyniki rekrutacji studentów na wyjazd na studia (SMS) oraz na praktykę (SMP) w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/16 z dnia 12.11.2015 r.


Kolejny nabór na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ planowany jest na luty/marzec 2016 r. Będzie dotyczył wyjazdów w roku akademickim 2016/17.

Komisja ds. Programu Erasmus+ informuje o ogłoszeniu dodatkowej rekrutacji na wyjazdy studentów w celu realizacji części studiów w roku akad. 2015/16 sem. letni  oraz na praktykę w roku akad. 2015/16- sem. letni. Zainteresowane osoby muszą złożyć komplet dokumentów do właściwych Wydziałowych Koordynatorów (dane kontaktowe) do dnia 17.10.2015 – nabór zakończono
Szczegółowe informacje dot. zasad rekrutacji oraz dokumentów: 


Dnia 15.04.2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Programu Erasmus+, podczas którego przeprowadzono rekrutację studentów na wyjazdy w celu odbycia części studiów (SMS).

Wyniki rekrutacji studentów na wyjazd na studia (SMS) w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/16 z dnia 15.04.2015 r.


Komisja ds. Programu Erasmus+ informuje o ogłoszeniu dodatkowej rekrutacji na wyjazdy studentów w celu realizacji części studiów w roku akad. 2015/16- zainteresowane osoby muszą złożyć komplet dokumentów do Wydziałowych Koordynatorów (dane kontaktowe) do dnia 31.03.2015. – nabór zakończono.
Szczegółowe informacje dot. zasad rekrutacji oraz dokumentów

Nabór na wyjazdy (studentów, pracowników) w roku akademickim 2015/16 trwa do 25 lutego 2015.


Rok akademicki 2014/2015

Nabór na wyjazdy (studentów, pracowników) w roku akademickim 2015/16 zostanie ogłoszony na przełomie stycznia/lutego 2015.


Informacja uzupełniająca do zasad finansowania wyjazdów studentów na studia oraz w celu realizacji praktyk studenckich w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/15