kierownik
mgr Anna Kasztelewicz

bud. pok. tel./fax email
ico_bud_c_30px 4.20 ico_tel_30px 41 34 24 773 ico_mail_30px akasztelewicz@tu.kielce.pl
 • koordynacja pracy działu
 • współpraca z jednostkami uczelni w sprawach międzynarodowych

 

wlodarczyk

koordynator Programu Erasmus
mgr Ewa Włodarczyk

bud. pok. tel./fax email
ico_bud_c_30px 4.09 ico_tel_30px 41 34 24 789 ico_mail_30px ewlodarczyk@tu.kielce.pl
 • Erasmus – umowy międzynarodowe
 • współpraca z Narodową Agencją
 • współpraca z Koordynatorami Wydziałowymi Politechniki Świętokrzyskiej
 • współpraca z uczelniami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi

 

jaronik

mgr Renata Jaronik

bud. pok. tel./fax email
ico_bud_c_30px 4.20 ico_tel_30px 41 34 24 771 ico_mail_30px rjaronik@tu.kielce.pl
 • obsługa administracyjna wyjazdów i przyjazdów pracowników
 • współpraca z jednostkami uczelni w zakresie współpracy międzynarodowej

 

 

mgr Michalina Mikołajczyk

bud. pok. tel./fax email
ico_bud_c_30px 4.09 ico_tel_30px 41 34 24 135 ico_mail_30px mmikolajczyk@tu.kielce.pl
 • Erasmus – obsługa administracyjna pracowników i studentów
  Politechniki Świętokrzyskiej, studentów i pracowników instytucji zagranicznych, 
  rozliczanie raportów finansowych, współpraca z Narodową Agencją,
  współpraca z jednostkami uczelni

 

bogucki

mgr Wojciech Bogucki

bud. pok. tel./fax email
ico_bud_c_30px 4.09 ico_tel_30px 41 34 24 789 ico_mail_30px wbogucki@tu.kielce.pl
 • współpraca ze Wschodem
 • tłumaczenia (jęz. rosyjski)