(nie dotyczy programu ERASMUS+)

– wzór umowy bilateralnej: (pdf)(.doc)

 

Podpisanie umowy o współpracy

Pracownicy zainteresowani nawiązaniem przez Politechnikę Świętokrzyską współpracy z instytucją zagraniczną i podpisaniem z tego tytułu umowy o współpracy zobowiązani są:

  1. złożyć w Dziale Współpracy Międzynarodowej podanie,  zawierające  prośbę o zgodę na wszczęcie niezbędnej procedury, skierowane do JM Rektora poparte opinią Dziekana Wydziału, 
  2. oraz dołączyć do podania list intencyjny.

Zgodę na podpisanie przez Rektora Politechniki Świętokrzyskiej umowy o współpracy z instytucją zagraniczną wyraża Senat Uczelni, w oparciu o opinię Senackiej Komisji Współpracy Międzynarodowej.