Konwent Politechniki Świętokrzyskiej jest ciałem opiniodawczo-doradczym Senatu i Rektora w sprawach dotyczących:

  • ogólnych kierunków działania Uczelni
  • uruchamiania nowych kierunków kształcenia i specjalności
  • działalności badawczej
  • promocji Politechniki Świętokrzyskiej i jej absolwentów
  • relacji Politechniki Świętokrzyskiej z administracją, gospodarką i kulturą regionu

 

Konwent może wypowiadać się także w innych sprawach uznanych za istotne dla Uczelni lub regionu. Kadencja Konwentu trwa 4 lata i rozpoczyna się 1 stycznia w pierwszym roku kadencji władz Uczelni.

Przewodniczącym Konwentu jest Rektor Politechniki Świętokrzyskiej.
Członkowie Konwentu wybierają spośród siebie dwóch zastępców przewodniczącego.


Skład Konwentu:

Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Wojciech Lubawski – Prezydent Miasta Kielce
Krzysztof Słoń – Senator RP
Edmund Kaczmarek – Przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego
Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty
Szymon Mazurkiewicz – Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego
Karol Kaczmarski – Prezes Zarządu ŚCITT Sp. z o. o.
Wiesław Dzierżak – Wiceprezes Stowarzyszenia „Forum Pracodawców”
Andrzej Domański – Dyrektor Naczelny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
Stanisław Góźdź – Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii
Andrzej Mochoń – Prezes Targów Kielce S.A.
Mirosław Szczukiewicz – Prezes Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o.
Krzysztof Strzelczyk – Dyrektor Oddziału GDDKiA Kielce
Andrzej Neimitz – Dyrektor Fundacji im. S. Staszica
Stanisław Szczepaniak – Prezes Zarządu Inwex Sp. z o. o
Arkadiusz Piecyk – Dyrektor WUP w Kielcach
Henryk Milcarz – Prezes Wodociągów Kieleckich Sp. z o. o.
Błażej Wojnicz – Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.
Zbigniew Ronduda – Prezes Odlewni Polskich S.A.