• do 2009-03-05 – na dostawę
      bonów towarowych dla pracowników, emerytów i rencistów Politechniki
      Świętokrzyskiej w Kielcach na Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia
      2009r