• zakończony 2012-05-18 – na wynajem autokaru wraz z kierowcą do przewozu chóru Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach na trasie Kielce – Wilno – Troki – Wilno – Kielce

   

 • zakończony 2012-05-16 – na dostawę stanowiska „Nowe laboratorium energetyczne” dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
  Projekt : „Modernizacja laboratoriów badawczych Wydziału EAiI Politechniki Świętokrzyskiej nr 3” (umowa nr UDA – RPSW.02.01.00-26-014/10-00)

   

 • zakończony 2012-05-16 – na dostawę analizatora spalin i analizatora cząstek stałych dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt.: LABIN- Wsparcie Aparaturowe Innowacyjnych Laboratoriów Naukowo-Badawczych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach nr POPW.01.03.00-26-016/09, współfinansowany przez UE – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet I. Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji

   

 • zakończony 2012-05-15 – na dostawę urządzeń do modulacji analogowej i cyfrowejdla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt.: LABIN- Wsparcie Aparaturowe Innowacyjnych Laboratoriów Naukowo-Badawczych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach nr POPW.01.03.00-26-016/09, współfinansowany przez UE – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
  Priorytet I. Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji • zakończony 2012-05-14 – na modernizację laboratoriów w budynku Centrum Laserowych Technologii Metali Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
  przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

  Materiały • zakończony 2012-05-14 – na systemu do indykowania tłokowych silników spalinowychdla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt.: LABIN- Wsparcie Aparaturowe Innowacyjnych Laboratoriów Naukowo-Badawczych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach nr POPW.01.03.00-26-016/09, współfinansowany przez UE – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
  Priorytet I. Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji • zakończony 2012-05-14 – na dostawę sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach • zakończony 2012-05-14 – na dostawę dyfraktometru laserowego; urządzenia do badania przewodnictwa cieplnego
  dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
  Projekt pt. „Rozwój Bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych
  regionu świętokrzyskiego” nr POIG. 02.02.00-26-023/08-00
  termin otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 7.05.2012
    • zakończony 2012-05-11 – na dostawę pakietów oprogramowania i systemów informatycznych dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach • zakończony 2012-05-11 – na zatrudnienie ekspertów, trenerów trzech edycji szkoleń ( 8h x 3 dni x 3 szkolenia) organizowanych w ramach zadania nr 4 Instalacje w budownictwie sprzyjające efektywnemu wykorzystaniu energii Projektu Efektywne wykorzystanie energii – szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej mikro-małych-średnich przedsiębiorstw w woj. świętokrzyskim • zakończony 2012-05-11 – na dostawę analizatora mocy oraz zestawu sond pomiarowych do współpracy z analizatorem mocy dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt.: LABIN- Wsparcie Aparaturowe Innowacyjnych Laboratoriów Naukowo-Badawczych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach nr POPW.01.03.00-26-016/09, współfinansowany przez UE – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet I. Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji • zakończony 2012-05-10 – na dostawę rejestratora cyfrowego wraz z analizatorem i oprogramowaniem
  dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt.: LABIN- Wsparcie Aparaturowe Innowacyjnych Laboratoriów Naukowo-Badawczych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach nr POPW.01.03.00-26-016/09, współfinansowany przez UE – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
  Priorytet I. Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji
 • zakończony 2012-05-09 – na dostawę stanowisk hamownianych silników spalinowych wraz z wyposażeniem i dodatkowymi zabezpieczeniami dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt.: LABIN- Wsparcie Aparaturowe Innowacyjnych Laboratoriów Naukowo-Badawczych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach nr POPW.01.03.00-26-016/09, współfinansowany przez UE – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet I. Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji • zakończony 2012-05-08 – na dostawę ekranu elektrycznego projekcyjnego dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach • zakończony 2012-05-08 – na wynajem autokaru wraz z kierowcą dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach na trasie Kielce – Ryga-Naukseni (Łotwa) – Wilno (Litwa) – Kielce • zakończony 2012-04-27 – na dostawę materiałów informacyjno – promocyjnych dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach na potrzeby realizacji projektu pn.: „Energis – Budynek Dydaktyczno-Laboratoryjny Inżynierii Środowiska, Politechnika Świętokrzyska Kielce” Nr POIS.13.01.00-00-047/08. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego, priorytetu XIII Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 • zakończony 2012-04-27 – na dostawę prasy do badania wytrzymałości zaprawy dla Politechniki Świętokrzyskiej Projekt pt. „Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG. 02.02.00-26-023/08-00 • zakończony 2012-04-26 – na przebudowę domów studenta Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego polegająca na: DS. „Bartek” – dobudowie zewnętrznej klatki schodowej, I etapie remontu instalacji oddymiającej oraz termomodernizacji polegającej na dociepleniu jednej ściany fundamentowej i wykonaniu odcinka drenażu opaskowego, DS. „Proton” – dobudowie zewnętrznej klatki schodowej i wykonaniu dźwiękowego systemu ostrzegania przeciwpożarowego (DSO), I etapie remontu instalacji oddymiającej oraz termomodernizacja budynku polegająca na dociepleniu ściany zewnętrznej i stropodachu, wymianie instalacji centralnego ogrzewania i wykonaniu drenażu opaskowego.

  Materiały

 • zakończony 2012-04-17 – na dostawę systemu wytwarzania prototypów opartego na technologii 3D PRINTING wraz z niezbędnym
  specjalistycznym oprogramowaniem
  i materiałami eksploatacyjnymi i oprzyrządowaniem dla Politechniki
  Świętokrzyskiej w Kielcach
  Projekt
  pt.: „LABIN- Wsparcie Aparaturowe Innowacyjnych Laboratoriów Naukowo-Badawczych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach”
  nr POPW.01.03.00-26-016/09,
  współfinansowany przez UE – Program Operacyjny Rozwój
  Polski Wschodniej
  2007-2013,
  Priorytet I. Nowoczesna Gospodarka,
  Działanie I.3 Wspieranie Innowacji
    • zakończony 2012-04-17 – na dostawę analizatora naturalnych radionuklidów dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Rozwój Bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG 02.02.00-26-023/08-00
 • zakończony 2012-04-17 – na dostawę respirometru kompostowego
  dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
  Projekt pt. „Rozwój Bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych
  regionu świętokrzyskiego” nr POIG 02.02.00-26-023/08-00
 • zakończony 2012-04-16 – na zatrudnienie ekspertów, trenerów trzech edycji szkoleń ( 8h x 2 dni x 3 szkolenia) organizowanych w ramach zadania nr 5 Wpływ doboru materiałów i technologii w budownictwie na energochłonność budynków Projektu Efektywne wykorzystanie energii – szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej mikro-małych-średnich przedsiębiorstw w woj. świętokrzyskim
 • zakończony 2012-04-16 – na dostawę doposażenia w układy pomiarowe prądu dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt.: LABIN- Wsparcie Aparaturowe Innowacyjnych Laboratoriów Naukowo-Badawczych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
  nr POPW.01.03.00-26-016/09, współfinansowany przez UE – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet I. Nowoczesna Gospodarka,
  Działanie I.3 Wspieranie Innowacji
 • zakończony 2012-04-16 – na
  dostawę wyposażenia i aparatury dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach na potrzeby realizacji projektu pn.: „Energis – Budynek Dydaktyczno-Laboratoryjny Inżynierii Środowiska, Politechnika Świętokrzyska Kielce” Nr POIS.13.01.00-00-047/08. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego, priorytetu XIII Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
 • zakończony 2012-04-13 – na dostawę emisyjnego spektrometru optycznego z plazmą wzbudzaną indukcyjnie ICP z wyposażeniem (1 kpl.); Spektrofotometru UV-VIS; Spektrofotometru podczerwieni FTIR; Chromatografu gazowego z detektorem ECD i detektorem FID; Chromatografu Jonowego; Analizatora ogólnego węgla organicznego (TOC); Analizatora gazów z zestawem sond związków organicznych i nieorganicznych do pomiaru emisji i imisji; Mikroskopu fluorescencyjnego dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG 02.02.00-26-023/08-00 • zakończony 2012-04-12 – na dostawę przepływomierza masowego dla Politechniki Świętokrzyskiej w KielcachProjekt pt.: LABIN- Wsparcie Aparaturowe Innowacyjnych Laboratoriów Naukowo-Badawczych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach nr POPW.01.03.00-26-016/09, współfinansowany przez UE – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet I. Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji • zakończony 2012-04-11 – na dostawę książek drukowanych dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. • zakończony 2012-04-11 – na dostawę zestawu czterech trójkierunkowych czujników przyspieszeń wraz ze wzmacniaczem dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt.: LABIN- Wsparcie Aparaturowe Innowacyjnych Laboratoriów Naukowo-Badawczych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach nr POPW.01.03.00-26-016/09, współfinansowany przez UE – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
  2007-2013, Priorytet I. Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji
 • zakończony 2012-04-10 – na dostawę zestawu przyrządów systemowych wielkości elektrycznych ( 1 kpl.);modulatorów optycznych ( 1 kpl.); zestawu piezoaktuatorów
  z kontrolerem ( 1kpl.); zestawu zasilającego i stabilizującego temperaturę dla diod laserowych ( 1kpl.) dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
  Projekt pt. „Rozwój Bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych
  regionu świętokrzyskiego” nr POIG. 02.02.00-26-023/08-00
 • zakończony 2012-04-05 – na dostawę przepływomierza
  ultradźwiękowego dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt.
  „Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych
  regionu świętokrzyskiego” nr POIG 02.02.00-26-023/08-00.
 • zakończony 2012-04-03 – na remont części pomieszczeń w domu studenta „Laura” Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego ”

  Materiały

 • zakończony 2012-04-03 – na dostawę sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach • zakończony 2012-03-29 – na
  dostawę komputera stacjonarnego z systemem operacyjnym; oprogramowania biurowego, drukarki laserowej kolorowej (skaner, kopiarka, fax); tabletu z pamięcią 64 GB i systemem operacyjnym
  Projekt : Systemowe Wsparcie Wynalazczości Studenckiej Program Kreator Innowacyjności – Wsparcie Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej • zakończony 2012-03-28 – na
  zakup i dostawę mebli dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.
  Projekt : Systemowe Wsparcie Wynalazczości Studenckiej Program Kreator Innowacyjności – Wsparcie Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej
 • zakończony 2012-03-23 – na
  dostawę komory klimatycznej wraz z ruchomą komorą małogabarytową dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
  Projekt pt.: LABIN- Wsparcie Aparaturowe Innowacyjnych Laboratoriów Naukowo-Badawczych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
  nr POPW.01.03.00-26-016/09, współfinansowany przez UE – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
  Priorytet I. Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji • zakończony 2012-03-23 – na
  dostawę analizatora spalin z wyposażeniem oraz kotłem automatycznym przystosowanym do badań dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
  Projekt pt.: LABIN- Wsparcie Aparaturowe Innowacyjnych Laboratoriów Naukowo-Badawczych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
  nr POPW.01.03.00-26-016/09, współfinansowany przez UE – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
  Priorytet I. Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji • zakończony 2012-03-22 – na zakup paliw dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach • zakończony 2012-03-22 – na
  zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserografów i faksów dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
 • zakończony 2012-03-19 – na
  dostawę samochodowej linii diagnostycznej z podnośnikiem nożycowym, szarpakiem i uwalniaczem osi dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
  Projekt pt.: LABIN- Wsparcie Aparaturowe Innowacyjnych Laboratoriów Naukowo-Badawczych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
  nr POPW.01.03.00-26-016/09, współfinansowany przez UE – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
  Priorytet I. Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji • zakończony 2012-03-19 – na
  dostawę platform uruchomieniowych (sprzęt i oprogramowanie) do projektowania i testowania systemów elektronicznych wykorzystujących układy FPGA dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
  Projekt pt.: LABIN- Wsparcie Aparaturowe Innowacyjnych Laboratoriów Naukowo-Badawczych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
  nr POPW.01.03.00-26-016/09, współfinansowany przez UE – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
  Priorytet I. Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji • zakończony 2012-03-15 – na usługę transportową w celu zapewnienia transportu studentów i opiekuna grupy podczas jednodniowych wizyt studyjnych studentów realizowanych do 31.12.2012” w ramach projektu „Program Rozwojowy Potencjału Dydaktycznego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach: kształcenie w nowoczesnych obszarach techniki” Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 4.1.1, Umowa UDA- POKL.04.01.01-00-395/09, zadanie 3, punkt 28,42,54. • zakończony 2012-03-15 – na „usługę restauracyjną w formie cateringu w celu zapewnienia wyżywienia podczas jednodniowych wizyt studyjnych studentów realizowanych w terminie do 31.12.2012 r.” w ramach projektu „Program Rozwojowy Potencjału Dydaktycznego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach: kształcenie w nowoczesnych obszarach techniki”. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 4.1.1, Umowa UDA- POKL.04.01.01-00-395/09, zadanie 3, punkt 31,45,57. • zakończony 2012-03-15 – na
  dostawę bębna Los Angeles do oznaczania ścieralności kruszyw; termostatu chłodząco- grzejącego; urządzenia do pomiaru rozkładu wielkości porów powietrznych w mieszance betonowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG. 02.02.00-26-023/08-00
  termin otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 15.03.2012r.
 • zakończony 2012-03-15 – na
  dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego cyfrowego dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt : Absolwenci kierunków technicznych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach motorem rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.2 na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju UDA-POKL.04.01.02-00-023/11-00.
 • zakończony 2012-03-14 – na
  dostawę aparatu do oznaczenia azotu Kiejdahla; komor laminarnych; respirometru kompostowego; titrometru; aparatów do oznaczania BZT dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG 02.02.00-26-023/08-00
 • zakończony 2012-03-12 – na
  dostawę zestawu przyrządów systemowych wielkości elektrycznych ( 1 kpl.);modulatorów optycznych ( 1 kpl.); zestawu piezoaktuatorów z kontrolerem ( 1kpl.); zestawu zasilającego i stabilizującego temperaturę dla diod laserowych ( 1kpl.) dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG 02.02.00-26-023/08-00.
 • zakończony 2012-03-12 – na
  zatrudnienie kierownika projektu
  dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
  Projekt
  „Zagwarantowany sukces z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach”
  Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  Priorytet IX, Działanie 9.2
  Numer umowy: UDA-POKL.09.02.00-26-119/11-00.
 • zakończony 2012-03-12 – na
  zatrudnienie ekspertów, trenerów trzech edycji szkoleń ( 8h x 2 dni x 3 szkolenia) organizowanych w ramach zadania nr 5 „ Wpływ doboru materiałów i technologii w budownictwie na energochłonność budynków” Projektu „ Efektywne wykorzystanie energii – szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej mikro-małych-średnich przedsiębiorstw w woj. świętokrzyskim”
 • zakończony 2012-03-12 – na
  usługę cateringową w czasie 3 edycji szkoleń organizowanych w ramach zadań nr 4, 5 i 6 Projektu pt. „ Efektywne wykorzystanie energii- szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej mikro-małych-średnich przedsiębiorstw w województwie świętokrzyskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw Umowa nr UDA-POKL.08.01.01-26-170/11-00
 • zakończony 2012-03-09 – na
  wykonanie usług konserwacji Urządzeń Transportu Bliskiego w obiektach Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
    • zakończony 2012-03-08 – na
  druk i oprawę publikacji dla Politechniki Świętokrzyskiej.
 • zakończony 2012-03-05 – na
  stoły komputerowe – zakup i dostawa mebli dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Rozwój Bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG 02.02.00-26-023/08-00.
 • zakończony 2012-03-05 – na
  dostawę kalorymetru niskotemperaturowego dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Rozwój Bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG 02.02.00-26-023/08-00.
 • zakończony 2012-03-02 – na
  zatrudnienie specjalisty ds.informacji i monitoringu dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt.: Projekt : Absolwenci kierunków technicznych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach motorem rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności
  .
 • zakończony 2012-03-01 – na
  dostawę bonów towarowych dla pracowników, emerytów i rencistów Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach na Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia 2012r
 • zakończony 2012-02-28 – na
  dostawę hamowni podwoziowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt: pt. LABIN- Wsparcie Aparaturowe Innowacyjnych Laboratoriów Naukowo-Badawczych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach nr POPW.01.03.00-26-016/09, współfinansowany przez UE- Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet I. Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji.
 • zakończony 2012-02-27 – na
  dostawę projektorów multimedialnych, ekranów do projektora, uchwytów sufitowych do projektora, kompletów kabli dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
    • zakończony 2012-02-27 – na
  usługę opracowania graficznego, wydruku i dostarczenia materiałów promocyjnych w ramach realizowanego Projektu pt. „ Systemowe Wsparcie Wynalazczości Studenckiej” realizowanego w ramach Programu: „ Kreator innowacyjności- wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”.
 • zakończony 2012-02-23 – na
  wykonanie materiałów szkoleniowych w ramach Projektu pt. Efektywne wykorzystanie energii- szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej mikro-małych-średnich przedsiębiorstw w województwie świętokrzyskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw Umowa nr UDA-POKL.08.01.01-26-170/11-00
 • zakończony 2012-02-23 – na
  dostawę sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.
 • zakończony 2012-02-23 – na
  dostawę aparatury do badania paliw wraz z dodatkowymi zabezpieczeniami dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt: pt. LABIN- Wsparcie Aparaturowe Innowacyjnych Laboratoriów Naukowo-Badawczych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach nr POPW.01.03.00-26-016/09, współfinansowany przez UE- Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet I. Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji
 • zakończony 2012-02-22 – na
  dostawę urządzeń do modulacji analogowej i cyfrowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt: pt. LABIN- Wsparcie Aparaturowe Innowacyjnych Laboratoriów Naukowo-Badawczych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach nr POPW.01.03.00-26-016/09, współfinansowany przez UE- Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet I. Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji
    • zakończony 2012-02-21 – na
  usługę hotelowo-gastronomiczną podczas szkolenia w dniach 23.03.2012-24.03.2012 Projekt : Systemowe Wsparcie Wynalazczości Studenckiej Program Kreator Innowacyjności – Wsparcie Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej
 • zakończony 2012-02-20 – na
  dostawę urządzenia do czyszczenia kanałów (doposażenie zestawu do inspekcji telewizyjnej nieprzełazowych sieci infrastruktury podziemnej) dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
  Projekt pt. „Rozwój Bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego”
  nr POIG 02.02.00-26-023/08-00
 • zakończony 2012-02-20 – na
  dostawę sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
    • zakończony 2012-02-20 – na
  dostawę materiałów do budowy własnego sterownika z zastosowaniem zmiennoprzecinkowego procesora DSP i struktur programowalnych FPGA dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
  Projekt pt.: LABIN- Wsparcie Aparaturowe Innowacyjnych Laboratoriów Naukowo-Badawczych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
  nr POPW.01.03.00-26-016/09, współfinansowany przez UE – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
  Priorytet I. Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji • zakończony 2012-02-16 – na
  konserwację i naprawę systemów sygnalizacji pożaru, oddymiania, sterowania odcięciami pożarowymi oraz dźwiękowych systemów ostrzegawczych wraz z usługą monitoringu do Państwowej Straży Pożarnej w obiektach Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
 • zakończony 2012-02-16 – na
  dostawę dymomierza dla Politechniki Œwiętokrzyskiej w Kielcach
  Projekt pt.: LABIN- Wsparcie Aparaturowe Innowacyjnych Laboratoriów Naukowo-Badawczych Politechniki Œwiętokrzyskiej w Kielcach
  nr POPW.01.03.00-26-016/09, współfinansowany przez UE – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
  Priorytet I. Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji • zakończony 2012-02-15 – na
  dostawę oscyloskopu cyfrowego; stanowiska „Nowe laboratorium energetyczne”; przetwornika pomiarowego wielkości elektromagnetycznej dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
  Projekt : „Modernizacja laboratoriów badawczych Wydziału EAiI Politechniki Świętokrzyskiej nr 3” (umowa nr UDA – RPSW.02.01.00-26-014/10-00) • zakończony 2012-02-15 – na
  dostawę oscyloskopu (4 kanały analogowe i 8 cyfrowych), Edukacyjnych systemów ewaluacyjnych (Developmentt Kit) dla procesorów rodziny PSoc1, PSoc3 i PSoc5 rodziny Cypress Semiconductor; Oscyloskopu cyfrowego, Generatora przebiegów arbitralnych, Kalibratora napięcia i pršdu, Multimetru cyfrowego, Zasilacza laboratoryjnego, Kasety modułowego systemu pomiarowego Ethernet, Zestawu edukacyjnego do pomiarów biomedycznych, konduktometru do pomiarów biomedycznych, Stanowiska symulacji procesów przemysłowych dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt : „Modernizacja laboratoriów badawczych Wydziału EAiI Politechniki Świętokrzyskiej nr 2” (umowa nr UDA – RPSW.02.01.00-26-013/10-00)
 • zakończony 2012-02-15 – na
  dostawę środków i sprzętu do utrzymania czystości w obiektach Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
 • zakończony 2012-02-14 – na
  usługę wynajmu autokaru do przewozu sportowców, studentów oraz pracowników Politechniki Œwiętokrzyskiej w Kielcach
 • zakończony 2012-02-09 – na
  zakup i dostawę mebli dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt : „Modernizacja laboratoriów badawczych Wydziału EAiI Politechniki Świętokrzyskiej nr 3” (umowa nr UDA – RPSW.02.01.00-26-014/10-00)
 • zakończony 2012-02-09 – na
  dostawę programów komputerowych dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Projekt pt. „Politechnika Świętokrzyska – uczelnia na miarę XXI w.” Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Umowa nr: UDA – POKL.04.01.01-00-381/10-00
 • zakończony 2012-02-08 – na
  zakup i dostawę mebli dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt: „ Absolwenci kierunków technicznych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach motorem rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności”.
    • zakończony 2012-02-07 – na
  dostawę wygładzarki rotacyjnej dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
  Projekt „Finlab – Zakup wyposażenia laboratorium obróbek wykończeniowych szansą na zwiększenie innowacyjności naukowo-badawczej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach ” Nr projektu WND-RPSW.02.01.00-26-016/10 • zakończony 2012-02-06 – na
  dostawę maszyny współrzędnościowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „ Rozwój Bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG 02.02.00-26-023/08-00
 • zakończony 2012-02-03 – na
  dostawę obrabiarki do cięcia strumieniowego dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt „ Finlab – Zakup wyposażenia laboratorium obróbek wykończeniowych szansą na zwiększenie innowacyjności naukowo-badawczej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach” Nr Projektu WND-RPSW.02.01.00-26-016/10
 • zakończony 2012-01-30 – na
  dostawę kamery szybkiej 3 GB z oprogramowaniem i akcesoriami, laptopa, czujnika drgań, pakietów oprogramowania i systemów informatycznych dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
    • zakończony 2012-01-30 – na
  dostawę derywatografu dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Rozwój Bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG 02.02.00-26-023/08-00.
 • zakończony 2012-01-30 – na
  dostawę wiskozymetru dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Rozwój Bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG 02.02.00-26-023/08-00.
    • zakończony 2012-01-27 – na
  dostawę analizatora widma dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Rozwój Bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG 02.02.00-26-023/08-00.
    • zakończony 2012-01-26 – na
  dostawę książek drukowanych dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
  Projekt pt. „Program Rozwojowy Potencjału Dydaktycznego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach: kształcenie w nowoczesnych obszarach techniki”

  Nr Projektu: POKL.04.01.01-00-395/09

 • zakończony 2012-01-20 – na
  organizację obozu naukowego dla uczniów uzdolnionych INKUBATOR TALENTÓW (zakwaterowanie i wyżywienie) Projekt: „W drodze do kariery z Politechniką Świętokrzyską – szanse na lepszą przyszłość uczniów szkół ponadgimnazjalnych” Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 Umowa UDA – POKL.09.01.02.-26-112/10-00
 • zakończony 2012-01-20 – na
  wydruk skryptów do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych Projekt: W drodze do kariery z Politechniką Świętokrzyską – szanse na lepszą przyszłość uczniów szkół ponadgimnazjalnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 Umowa UDA – POKL.09.01.02.-26-112/10-00
    • zakończony 2012-01-20 – na
  usługę prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego oraz umiejętności miękkich Projekt: W drodze do kariery z Politechniką Świętokrzyską – szanse na lepszą przyszłość uczniów szkół ponadgimnazjalnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 Umowa UDA – POKL.09.01.02.-26-112/10-00
    • zakończony 2012-01-19 – na
  dostawę książek drukowanych dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt: „Program podnoszenia atrakcyjności kierunków technicznych na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach istotnych dla GOW” Umowa UDA-POKL.04.01.02-00-147/09-00
 • zakończony 2012-01-16 – na
  świadczenie usług pralniczych dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.
 • zakończony 2012-01-16 – na
  dostawę analizatora naturalnych radionuklidów dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Rozwój Bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG 02.02.00-26-023/08-00
 • zakończony 2012-01-12 – na
  usługę transportową dla uczniów i opiekunów szkolnych biorących udział w realizacji dodatkowych zajęć pozaszkolnych w formie warsztatów popularno-naukowych w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach
  Projekt W drodze do kariery z Politechniką Świętokrzyską – szanse na lepszą przyszłość uczniów szkół ponadgimnazjalnych

  Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2

  Umowa UDA – POKL.09.01.02.-26-112/10-00

 • zakończony 2012-01-12 – na
  zakup i dostawę fotela biurowego i biurka dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Program Rozwojowy Potencjału Dydaktycznego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach: kształcenie w nowoczesnych obszarach techniki”
  Nr Projektu: POKL.04.01.01-00-395/09 • zakończony 2012-01-09 – na
  Druk książek dla Politechniki Świętokrzyskiej
 • zakończony 2012-01-09 – na
  dostawę zestawu kart pomiarowych do szybkiego prototypowania układów napędowych i energoelektronicznych; programowalnego generatora mocy z komputerem dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. ” Rozwój Bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG 02.02.00-26-023/08-00
 • zakończony 2012-01-04 – na
  remont zestawu hydroforowego w domu studenta „Asystent” Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego.
  Materiały
 • zakończony 2012-01-03 – na
  dostawę urządzenia do wytwarzania asfaltu spienionego WLB10 z oprzyrządowaniem dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Rozwój Bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG 02.02.00-26-023/08-00.