Kadencja 2016–2020


Kapituła Medalu Politechniki Świętokrzyskiej

 • prof. dr hab. Elżbieta Bezak-Mazur – WIŚGiE
 • prof. dr hab. inż. Marian  Gorzałczany – WEAiI
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Neimitz – WMiBM
 • prof. dr hab. Arkadiusz Płoski  – WZiMK
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Rusin – WBiA

Komisja Statutowa

Przewodniczący

 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Rusin – WBiA

 

Członkowie:

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Neimitz – WMiBM
 • prof. dr hab. inż. Mirosław Wciślik – WEAiI
 • dr hab. inż.  Marek Pawełczyk, prof. PŚk – WZiMK
 • prof. dr hab. inż. Maria Żygadło – WIŚGiE
 • dr inż. Kazimierz Sokołowski – Kanclerz
 • mgr Zofia Brudnik – adm.
 • mgr Ewelina Słabiak – adm.
 • mgr Jadwiga Czarkowska – adm.
 • mgr Kordian Myszkowski – adm.
 • mgr Damian Bąbel – student

Komisja Badań Naukowych

 

Przewodniczący

 • dr hab. inż. Włodzimierz Makieła, prof. PŚk – WMiBM

Członkowie:

 • dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk – WIŚGiE
 • dr hab. inż. Stanisław Deniziak, prof. PŚk – WEAiI
 • dr hab. Marzena Nowakowska – WZiMK
 • dr hab. inż. Jerzy Wawrzeńczyk, prof. PŚk – WBiA
 • mgr inż. Agnieszka Leśniowska-Barchan – adm.
 • mgr Damian Bąbel – student

Komisja Innowacji i Współpracy z Przemysłem

 

Przewodniczący

 • dr hab. inż. Grzegorz Świt, prof. PŚk – WBiA

Członkowie:

 • prof. dr hab. inż. Jerzy Zbigniew Piotrowski – WIŚGiE
 • dr hab. inż. Jerzy Augustyn, prof. PŚk – WEAiI
 • dr hab. inż. Bożena Kaczmarska – WZiMK
 • dr hab. inż. Norbert Radek, prof. PŚk – WMiBM
 • mgr Maciej Skrzypczak – adm.
 • Dominik Dzik – student

Komisja Współpracy Międzynarodowej

 

Przewodniczący

 • dr hab. Marian Marciniak, prof. PŚk – WEAiI

Członkowie:

 • dr hab. inż. Łukasz Orman – WIŚGiE
 • dr inż. Grzegorz Mazurek – WBiA
 • dr inż. Krzysztof Stępień – WMiBM
 • dr inż. Sławomir Luściński – WZiMK
 • mgr Ryszard Maj – adm.
 • mgr Agnieszka Jaśkiewicz – adm.

Komisja Dydaktyki i Spraw Studenckich

 

Przewodnicząca

 • dr inż. Małgorzata Sokała – WZiMK

Członkowie:

 • dr Barbara Kruk – WZiMK
 • dr hab. inż. Izabela Krzysztofik – WMiBM
 • dr inż. Agnieszka Molendowska – WBiA
 • dr inż. Paulina Obara – WBiA
 • dr Ewa Ozimina – WIŚGiE
 • dr inż. Andrzej Stobiecki – WEAiI
 • dr Maria Szczepańska – WZiMK
 • dr Jakub Takosoglu – WMiBM
 • dr inż. Dorota Wiraszka – WEAiI
 • dr Magdalena Woźniak – WIŚGiE
 • mgr Urszula Janyst – adm.
 • mgr Damian Bąbel – student
 • Monika Śliwka – studentka

Komisja ds. Studiów Doktoranckich

 

Przewodniczący

 • dr hab. inż. Sylwester Filipiak – WEAiI

Członkowie:

 • dr hab. inż. Zbigniew Dziopa, prof. PŚk – WMiBM
 • dr hab. inż. Grzegorz Świt, prof. PŚk – WBiA
 • dr hab. inż. Paweł Purgał, prof. PŚk – WIŚGiE
 • mgr inż. Damian Bańkowski – doktorant
 • mgr Danuta Sasin-Sęk – adm.

Komisja Rozwoju Kadry

 

Przewodniczący

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Neimitz – WMiBM

Członkowie:

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski – WIŚGiE
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Rusin – WBiA
 • prof. dr hab. Arkadiusz Płoski – WZiMK
 • prof. dr hab. inż. Mirosław Wciślik – WEAiI
 • mgr inż. Damian Bańkowski – doktorant
 • mgr Ewelina Słabiak – adm.

Komisja Organizacji i Finansów

 

Przewodniczący

 • dr inż. Zbigniew Sender – WZiMK

Członkowie:

 • dr hab. inż. Ryszard Dachowski, prof. PŚk – WBiA
 • dr hab. inż. Jarosław Gawdzik – WIŚGiE
 • dr hab. inż. Andrzej Kapłon, prof. PŚk – WEAiI
 • dr hab. inż. Włodzimierz Makieła, prof. PŚk – WMiBM
 • dr Stanisław Hojda – Centrum Sportu
 • dr inż. Grzegorz Słoń – Centrum Kształcenia Ustawicznego
 • mgr Alicja Stankowska – adm.
 • Mateusz Rogacki – student

Komisja Etyki Zawodowej

 

Przewodnicząca

 • prof. dr hab. inż. Zdzisława Owsiak – WBiA

Członkowie:

 • prof. dr hab. inż. Dariusz Janecki – WMiBM
 • prof. dr hab. Elżbieta Bezak – Mazur – WIŚGiE
 • dr hab. inż. Tadeusz Stefański, prof. PŚk – WEAiI
 • dr hab. inż. Wacław Gierulski, prof. PŚk – WZiMK

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich

 

Przewodniczący

 • dr hab. inż. Wojciech Piasta, prof. PŚk – WBiA

Członkowie:

 • prof. dr hab. inż. Aleksander Jastriebow – WEAiI
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Stadnicki, – WZiMK
 • dr hab. inż. Jarosław Gawdzik – WIŚGiE
 • dr hab. inż. Andrzej Chojnacki – WEAiI
 • dr hab. inż. Wojciech Żórawski – WMiBM
 • dr inż. Lidia Bartkiewicz – WIŚGiE
 • dr inż. Anna Chomicz-Kowalska – WBiA
 • dr inż. Agata Kaźmierczyk – WEAiI
 • dr inż. Jarosław Pacanowski – WMiBM
 • dr Anna Walczyk – WZiMK
 • mgr Damian Bąbel – student
 • Mateusz Rogacki – student