oaih


Siedziba Ośrodka Architektury i Humanistyki mieści się w budynku zakupionym w 2014 roku z inicjatywy Rektora prof. Stanisława Adamczaka od Banku Spółdzielczego w Sandomierzu reprezentowanego przez prezes Marię Kalinowską. Obiekt wybudowano w latach 1966-1968 z inicjatywy dyrektora Banku Władysława Cieślika, według projektu inż. arch. Teresy Strzeleckiej, pod nadzorem mgr. inż. arch. Adama Abrama.

Rewitalizacji budynku dokonano pod kierownictwem techniczno-organizacyjnym kanclerza Uczelni dr. inż. Andrzeja Sęka na podstawie projektu mgr. inż. arch. Włodzimierza Tracza.
Ośrodek oddano do użytku w 2016 roku w kadencji Rektora prof. Stanisława Adamczaka, dr. h.c.