Teraz wystarczy tylko jedno kliknięcie myszy, aby wyszukać nasz Ośrodek Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej na internetowej mapie usług „Miasta dla Biznesu”.

„Miasta dla Biznesu/Cities for Business” to baza wiedzy o usługach świadczonych przez IOB oraz mapa kontaktów dla przedsiębiorców zainteresowanych rozpoczęciem lub rozwojem swojego biznesu w Polsce i na rynkach międzynarodowych. Jest to projekt przygotowany w ramach „Local Visibility Action” Komisji Europejskiej, realizowany przez ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zobacz nas na www.miastadlabiznesu.een.org.pl