Pliki do pobrania

Zlecenie


Zlecenie

Order form


Dokumenty prawne

Zarządzenie nr 5/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zasad i trybu realizacji prac naukowo-badawczych

Zarządzenie Nr 59/17 zmieniające Zarządzenie Nr 5/17 w sprawie zasad i trybu realizacji prac naukowo-badawczych

Zarządzenie Nr 11/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 8 lutego 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 5/17 w sprawie zasad i trybu realizacji prac naukowo-badawczych

Zarządzenie Nr 9/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 1 lutego 2http://tu.kielce.pl/wp-content/uploads/emilialatka/Zarz_R_59_17.pdf017 r. w sprawie ustalenia wskaźników kosztów pośrednich oraz zysku w pracach naukowo-badawczych

Zarządzenie nr 62/15 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia wskaźników kosztów pośrednich w pracach naukowo-badawczych zlecanych przez podmioty gospodarcze w formie podwykonawstwa w ramach projektów współfinansowanych z UE

Zarządzenie Nr 8/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wzorów umów zawieranych w ramach prac naukowo-badawczych


Formularze, wzory dokumentów

Umowa o wykonanie pracy usługowo-badawczej – Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 5/17

Umowa o wykonanie pracy badawczo-rozwojowej – Załącznik nr 4 do Zarządzenia Rektora nr 5/17

Kalkulacja ceny umownej – Załącznik nr 5 do Zarządzenia Rektora nr 5/17

Protokół zdawczo-odbiorczy – Załącznik nr 6 do Zarządzenia Rektora nr 5/17

Umowa o dzieło o charakterze naukowo-badawczym – Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr  8/17 

Umowa zlecenie o charakterze naukowo-badawczym – Załącznik rr 2 do Zarządzenia Rektora nr 8/17