Projekt pod nazwą „Inkubator Innowacyjności+” jest realizowany przez Ośrodek Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej we współpracy z Uniwersyteckim Ośrodkiem Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, UWRC sp. z o.o. i NANO TECH IP sp. z o. o. 

Celem programu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, promocja osiągnięć naukowych oraz zwiększenie ich wpływu na rozwój innowacyjności. 

Termin naboru wniosków:  9 marca – 7 kwietnia 2017 roku.

Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów oraz zespoły badawcze Politechniki Świętokrzyskiej. Chętnych prosimy o wypełnienie wniosku o grant i dostarczenie jego papierowej wersji do Ośrodka Transferu Technologii, budynek Auli Głównej, pokój 14. 


Formularze i dokumenty konkursowe