Projekt w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inkubator Innowacyjności+” realizowany jest przez Ośrodek Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej we współpracy z Uniwersyteckim Ośrodkiem Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, spółką celową UW oraz spółką celową Instytutu Fizyki PAN.

Więcej informacji na stronie lidera projektu:

Informacje o projekcie

Celem projektu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Projekt realizowany jest od 7 lutego 2017 do 31 grudnia 2018 roku.

Budżet całego projektu wynosi 3 750 000,00 zł, w tym dla Politechniki Świętokrzyskiej 606 400,00 zł.