Ośrodek Transferu Technologii

kierownik

bud. pok. tel./fax email

mgr inż. Paweł Kocańda

14 ico_tel_30px 41 34-24-471 ico_mail_30px pkocanda@tu.kielce.pl

pracownicy bud. pok. tel./fax email
mgr Justyna Bonar 14 ico_tel_30px 41 34-24-471 ico_mail_30px jbonar@tu.kielce.pl
mgr Agnieszka Wszędybył 1 ico_tel_30px 41 34-24-319 ico_mail_30px a.wszedybyl@tu.kielce.pl
mgr Emilia Ćwikła 1 ico_tel_30px 41 34-24-319 ico_mail_30px ecwikla@tu.kielce.pl