POBUDZAMY DO WSPÓŁPRACY

        Dążymy do pełnego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego Politechniki Świętokrzyskiej

w zakresie regionalnym, krajowym i międzynarodowym

 

 

Kim jesteśmy?

Ośrodek Transferu Technologii to dynamicznie rozwijająca się ogólnouczelniana jednostka Politechniki Świętokrzyskiej. Od początku swojego istnienia koncentruje się na przedsięwzięciach opartych na współpracy świata nauki i biznesu.

Swoimi działaniami zachęcamy przedsiębiorców do korzystania z oferty technologicznej Politechniki Świętokrzyskiej oraz współpracy ze środowiskiem naukowym, aby w przyszłości wspólnie z sukcesem realizować projekty badawcze. Naukowcom oferujemy pomoc w poszukiwaniu odbiorców dla opracowanych przez siebie technologii i posiadanych patentów.

Ponadto wspieramy kreowanie innowacyjnych pomysłów i postaw przedsiębiorczych wśród studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej poprzez propagowanie komercyjnego wykorzystania wyników badań naukowych w gospodarce.

Jesteśmy otwarci na współpracę, aby wspólnie przejść drogę do osiągnięcia sukcesu.

Zapraszamy do Ośrodka Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej!

 

Dla kogo?

Nasze usługi skierowane są zarówno do studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników naukowych Politechniki Świętokrzyskiej, a także do przedsiębiorców, funduszy VC, parków technologicznych, jednostek otoczenia biznesu oraz jednostek samorządu terytorialnego.

 

Misja

– Efektywne wdrażanie osiągnięć naukowych i technologicznych w gospodarce

– Profesjonalna realizacja prac zleconych dla przemysłu

– Merytoryczne doradztwo w kwestiach dotyczących własności intelektualnej i komercjalizacji wyników badań

 

Działalność

Do kluczowych zadań Ośrodka Transferu Technologii PŚk należy:

– tworzenie relacji między nauką a biznesem

– nawiązywanie ścisłej współpracy pomiędzy naukowcami a przedsiębiorcami

– współpraca z instytucjami otoczenia biznesu i parkami technologicznymi

– wdrażanie wyników badań naukowych do gospodarki

– realizacja projektów dotyczących transferu technologii i komercjalizacji

– informacja i doradztwo w zakresie sposobów transferu technologii

– sporządzanie i opiniowanie umów związanych z wykorzystaniem wyników badań naukowych

– organizowanie i aktywne uczestnictwo w spotkaniach środowiska naukowego z przedsiębiorcami

– obsługa administracyjna prac zleconych dla przemysłu

– promocja innowacyjności i przedsiębiorczości na PŚk

– promocja oferty badawczej, technologicznej i eksperckiej PŚk