Ośrodek Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej podsumował półroczny projekt europejski Progress-TT, podczas odbywającej się w dniach 13-15 listopada w Krakowie IV Ogólnopolskiej Konferencji Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT*). W obecności ekspertów z zagranicy, w tym przedstawicieli Komisji Europejskiej i międzynarodowej agencji ASTP-Proton, pracownicy Ośrodka dzielili się swoimi doświadczeniami z kilkudziesięcioma przedstawicielami Centrów Transferu Technologii z całej Polski.

Gościem konferencji PACTT był również Piotr Dardziński – wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Andrzej Kurkiewicz – zastępca dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju MNiSW. Minister podkreślał, że gdy w przyszłym roku wejdą nowego regulacje w postaci tzw. Ustawy 2.0, komercjalizacja technologii będzie jednym z trzech filarów, na jakich będzie opierać się ocena uczelni. Jest to wskazanie, jak ważnym elementem działalności szkoły wyższej są zagadnienia dotyczące transferu technologii, czyli te, którymi zajmuje się OTT PŚk.

* Porozumie Akademickich Centrów Transferów Technologii jest dobrowolnym zrzeszeniem przedstawicieli uczelnianych jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie i komercjalizację własności intelektualnej. Organizacja została powołana w grudniu 2015 roku przez przedstawicieli kilku centrów transferu technologii. Obecnie PACTT liczy 50 członków z całej Polski.