Uprzejmie informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 – Jednostka Naukowa (wydział) składa RAPORT roczny z wydatkowania środków na działalność statutową 2016 – w terminie do dnia 31 marca 2017 roku.

Raport należy wypełnić w systemie OSF (generator już otwarty), dodatkowo do Ministerstwa wysyła się wersję papierową części A Raportu z podpisami kierownika jednostki naukowej (Dziekan), Kwestora.

Jednocześnie informuję, że potwierdzenie wydatków ponoszonych w 2016 (punkty: 2 i 3 części B.I. Raportu) – przez Dział Badań Podstawowych – może nastąpić dopiero w momencie zamknięcia roku finansowego, czyli nie wcześniej niż w połowie lutego 2017.

Ponieważ w tym roku – termin raportu z działalności statutowej do MNiSW zbiega się z terminem Ankiety Jednostki (Parametryzacja) – proszę Wydział o mobilizację.