W dniu 12 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Patentowego RP odbyło się uroczyste podsumowanie VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską. Na spotkanie, poza uczestnikami konkursu, zaproszeni zostali przedstawiciele uczelni biorących udział w Konkursie, patronatów honorowych, regionalnych oraz medialnych. W czasie uroczystości Rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński oraz Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicja Adamczak wręczyli dyplomy i nagrody przybyłem na spotkanie Laureatom konkursu.

Fot. 1 Dr Alicja Adamczak Prezes Urzędu Patentowego RP oraz Prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński Rektor Politechniki Świętokrzyskiej podczas wręczania dyplomu laureatowi Konkursu Student-Wynalazca Łukaszowi Kolmanowi

Podczas tegorocznej edycji konkursu napłynęło bardzo wiele wartościowych zgłoszeń, że komisja Konkursowa postanowiła wyróżnić nagrodami specjalnymi dodatkowych siedem rozwiązań. Nagrody specjalne ufundowali: Prezes Urzędu Patentowego dr Alicja Adamczak, Rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz Prezes Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej INWEX Stanisław Szczepaniak.

 


Fot. 2 Dr Alicja Adamczak podczas wręczania nagrody specjalnej Prezes Urzędu Patentowego RP dla Zofii Iskierko

 

Również Prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, dr hab. inż. Michał Szota, prof. P.Cz., postanowił dodatkowo uhonorować laureatów VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca wręczając im voucher uprawniający do udziału w 11. Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS w dniach 9-11 października 2017 r.

 

Fot. 3 Prof. nadzw. dr hab. inż. Michał Szota Prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów podczas wręczania nagrody specjalnej dla laureata konkursu Student-Wynalazca Sebastiana Olędzkiego

 

Nagrodą główną Konkursu była możliwość prezentacji przez Laureatów swoich rozwiązań podczas 45. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie, na której młodzi wynalazcy zdobyli dwa złote, dwa srebrne medale oraz jeden medal brązowy, oraz nagrody specjalne m.in. Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenia Portugalskich Wynalazców oraz za najlepszy międzynarodowy wynalazek od Krajowej Rady ds. badań Naukowych z Tajlandii.

Uroczystość uświetnił wykład prof. dr hab. inż. Krzysztofa Kluszczyńskiego, dr h.c. zatytułowany „Modelowanie jako źródło poznania i akt twórczy w technice i sztukach pięknych”. Profesor w bardzo interesujący sposób przedstawił związki między inżynierią a sztuką. Posługując się konkretnymi przykładami ze świata techniki i sztuki udowadniał słuchaczom jak wiele mają ze sobą wspólnego te dwie sfery przez wielu uznawane za bardzo odległe, czy wręcz nie do pogodzenia. Wśród wielu nadzwyczaj ciekawych ilustracji uczestnicy uroczystości mogli odkryć jak wielkie znaczenie dla malarza ma właśnie modelowanie, a także ze zdziwieniem zobaczyć podobieństwo między zapisem nutowym a funkcją matematyczną.


Fot. 4 Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński, dr h.c.

VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca, organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską od 2010 roku, odbyła się pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwa Rozwoju, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Wojewody Świętokrzyskiego, Prezydenta Miasta Kielce, Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, przy finansowym wsparciu MNiSzW ze środków przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.