Ośrodek Transferu Technologii PŚk dorzucił swoją cegiełkę do współpracy Politechniki z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych z Warszawy. Pracownicy OTT PŚk prowadzili negocjacje dotyczące zapisów zawartej umowy. To kolejny, poważny partner, z którym Uczelnia będzie współpracować w ramach prac B+R.

Poniżej znajduje się artykuł szerzej opisujący zawarte porozumienie. Ukazał się w portalu kielce.wyborcza.pl w dniu 30 listopada 2017 r. (zdjęcie: Maciej Wadowski).

W Centrum Laserowym Politechniki Świętokrzyskiej przy wykorzystaniu nowych technologii będą opracowywane zabezpieczenia do nowych dowodów osobistych. Placówka podpisała umowę o współpracy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych.

– Czujemy się wyróżnieni, że możemy brać udział w pracach, które dotyczą każdego obywatela. Ta współpraca zaczęła się około pół roku temu z inicjatywy Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Będą z naszym udziałem realizować projekt dotyczący nowego wzoru dowodu osobistego, który ma niebawem zostać wprowadzony do produkcji – tłumaczy prof. Bogdan Antoszewski, dyrektor Centrum Laserowych Technologii Metali PŚk.

Dodaje, że PWPW interesują zagadnienia wytwarzania różnych efektów na poliwęglanie, z którego mają powstawać nowe dowody.

– Na dowodach ma być barwna fotografia. To wiążę się z zastosowaniem szeregu pigmentów do podstawowego materiału, czyli poliwęglanu. Będą one aktywowane przy odpowiedniej długości promieniowania laserowego – mówi prof. Antoszewski.

Na dokumentach mają być wykorzystane elementy druku wypukłego i wklęsłego. – Będą one wykorzystane do personalizacji dowodu. Z wykorzystaniem lasera UV generującego światło w ultrakrótkich impulsach zostaną stworzone szczególne trudne znaki do powtórzenia – opowiada prof. Antoszewski. Centrum Laserowe PŚk ma też uczestniczyć w tworzeniu stanowiska badawczego na terenie PWPW. W projekcie bierze również udział m.in. Wrocławskie Centrum Badań EIT+.

Współpraca Centrum Laserowego PŚk z PWPW rozpocznie się w grudniu. – Czekamy na konkretne zadania – mówi prof. Antoszewski. Umowa między obiema placówkami jest bezterminowa. W jej ramach mają być też organizowane konferencje, seminaria, warsztaty oraz staże i praktyki zawodowe.

Centrum Laserowe PŚk ma również w planach realizację wspólnego projektu z firmą Metrum CryoFlex z Łomianek. Będzie on dotyczył echogenicznej sondy kriochirurgicznej wykonanej w technologii spawania laserowego.