Politechnika Świętokrzyska realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

pt. ,,Program rozwoju kompetencji studentów Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach’’

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym,

nr projektu: POWR.03.01.00-00-K125/16

okres realizacji: 01.05.2017 – 30.04.2020

Wartość projektu: 143 910,18 w tym dofinansowanie projektu ze środków UE: 121 287,50 zł


Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i w zakresie przedsiębiorczości studentów studiów stacjonarnych Wydziału Budownictwo  i Architektura, oczekiwanych przez pracodawców na rynku pracy poprzez:

  • szkolenia certyfikowane,
  • zajęcia warsztatowe
  • dodatkowe zadania praktyczne w formie projektowej
  • wizyty studyjne

Projekt przewiduje wsparcie dla:

  • 60 studentów kierunku Budownictwo I stopnia studiów sem. 6 i 7
  • 151 studentów kierunku Budownictwo II stopnia studiów sem. 1,2 i 3
  • 15 studentów kierunku Architektura I stopnia studiów sem. 6 i 7  

Kierownik projektu: dr inż. Wiktor Wciślik

Biuro projektu: mgr Renata Tutaj, tel. 41 34 24 765

Zapraszamy do udziału w Projekcie