• zakończony 2012-06-12 - na dostawę laptopów, pakietów oprogramowania do tworzenia dokumentów, urządzenia wielofunkcyjnego dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt: Zagwarantowany sukces z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach Numer umowy: UDA-POKL.09.02.00-26-119/11-00
 • zakończony 2012-06-12 - "Roboty budowlane w budynkach dydaktycznych Politechniki Świętokrzyskiej - kontynuacja" w ramach realizacji projektu "MODIN II - modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjno - badawczej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, oś priorytetowa - I. Nowoczesna Gospodarka, działanie I.1. - Infrastruktura uczelni zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr POPW.01.01.00-26-005/08/00 z 27.11.2008 r.
 • zakończony 2012-06-12 - na wykonanie robót malarskich w domach studenta Filon, Asystent i Mimoza Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego
 • zakończony 2012-06-11 - na dostawę analizatora sygnałów satelitarnych, aparatury modułowej do regulatora mocy biernej (styczniki, kondensatory) dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt: „ Modernizacja laboratoriów badawczych Wydziału EAiI Politechniki Świętokrzyskiej nr 3” (umowa nr UDA-RPSW.02.01.00-26-014/10-00)
 • zakończony 2012-06-11 - na dostawę elektrohydraulicznego wzbudnika wraz z układem sterowania dwoma wzbudnikami jako uzupełnienie stanowiska zbudowanego na bazie posiadanego wzbudnika dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt.: LABIN- Wsparcie Aparaturowe Innowacyjnych Laboratoriów Naukowo-Badawczych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach nr POPW.01.03.00-26-016/09, współfinansowany przez UE - Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet I. Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji
 • zakończony 2012-06-11 - na opracowanie graficzne i wydruk materiałów dydaktycznych w formie skryptów w ramach realizacji projektu pn: Nowe kierunki kształcenia szansą podniesienia jakości usług edukacyjnych w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach w ramach Zad. 3 Uruchomienie nowego kierunku studiów technicznych: Edukacja techniczno-informatyczna oraz Zad. 4 Uruchomienie studiów II stopnia na kierunku Ekonomia
 • zakończony 2012-06-05 - na Dostawę lasera do mikroobróbki powierzchni: stół XY ze sterownikiem numerycznym do lasera TruMicro 5325 dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt.: LABIN- Wsparcie Aparaturowe Innowacyjnych Laboratoriów Naukowo-Badawczych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach nr POPW.01.03.00-26-016/09, współfinansowany przez UE - Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet I. Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji.
 • zakończony 2012-06-05 - na Zakup i dostawę fotela biurowego i biurka dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. Program Rozwojowy Potencjału Dydaktycznego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach: kształcenie w nowoczesnych obszarach techniki Nr Projektu: POKL.04.01.01-00-395/09.
 • zakończony 2012-06-04 - na dostawę przepływomierza masowego dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt.: LABIN- Wsparcie Aparaturowe Innowacyjnych Laboratoriów Naukowo-Badawczych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach nr POPW.01.03.00-26-016/09, współfinansowany przez UE - Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet I. Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji
 • zakończony 2012-06-04 - na zatrudnienie ekspertów, trenerów trzech edycji szkoleń ( 8h x 5 dni x 3 szkolenia) organizowanych w ramach zadania nr 6 Projektowanie budynków pasywnych Projektu Efektywne wykorzystanie energii – szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej mikro-małych-średnich przedsiębiorstw w woj. świętokrzyskim
 • zakończony 2012-06-04 - na wykonanie usługi przeprowadzki wyposażenia obiektów Politechniki Świętokrzyskiej
 • zakończony 2012-05-31 - na usługę restauracyjną w formie cateringu w celu zapewnienia wyżywienia podczas jednodniowych wizyt studyjnych studentów realizowanych w terminie do 31.12.2012 r.” w ramach projektu „Program podnoszenia atrakcyjności kierunków technicznych na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach istotnych dla GOW”. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 4.1.2, Umowa UDA- POKL.04.01.02-00-147/09-00, zadanie 5, punkt 34.
 • zakończony 2012-05-31 - na świadczenie usług w sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą komórkowych aparatów telefonicznych dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.
 • zakończony 2012-05-30 - na dostawę stanowiska do spawania metodą SAW – 121 , urządzenia do spawania metodą MMA -111, urządzenia do cięcia plazmą, urządzenia do zgrzewania doczołowego, urządzenia do zgrzewania punktowego, defektoskopu ultradźwiękowego do badan nieniszczących połączeń spawanych, urządzenia do spawania metodą MAG – 135 prądem pulsującym, urządzenia do spawania metodą TIG – 141, urządzenia do spawania metodą MIG/MAG – 131/135 z możliwością programowania procesu spawania, urządzenia inwertorowego do spawania metodą MMA -111dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt : SPAWLAB - Zakup wyposażenia laboratorium spawalnictwa szansą na zwiększenie innowacyjności naukowo badawczej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach (umowa nr UDA – RPSW.02.01.00-26-023/10-00)
 • zakończony 2012-05-29 - na zakup i dostawę materiałów elektrotechnicznych dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
 • zakończony 2012-05-28 - na Zakup i dostawę artykułów papierniczych i biurowych dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
 • zakończony 2012-05-28 - na usługę przeprowadzenia egzaminu na certyfikat Certificate of Completion Autodesk dla minimum 60 studentów z kierunku zamawianego WBiIŚ w dwóch edycjach w ramach projektu pt: „Program podnoszenia atrakcyjności kierunków technicznych na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach istotnych dla GOW”, umowa UDA-POKL.04.01.02-00-147/09, zadanie nr 5 poz. 31
 • zakończony 2012-05-28 - na Wydruk folderu informacyjno-promocyjnego projektu – materiały konferencyjne Projektu pt.: W drodze do kariery z Politechniką Świętokrzyską – szanse na lepszą przyszłość uczniów szkół ponadgimnazjalnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 Umowa UDA – POKL.09.01.02.-26-112/10-00
 • zakończony 2012-05-28 - na usługę przeprowadzenia egzaminu na certyfikat IBM Certyfied System Administrator – System i v5.07.11 dla minimum 20 studentów z kierunku zamawianego WEAiI w dwóch edycjach w ramach projektu pt: „Program podnoszenia atrakcyjności kierunków technicznych na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach istotnych dla GOW”, umowa UDA-POKL.04.01.02-00-147/09, zadanie nr 5 poz. 31
 • zakończony 2012-05-28 - na świadczenie usługi restauracyjnej (lunch) dla uczestników konferencji: starostów, dyrektorów, nauczycieli, przedstawicieli PŚk i partnera projektu organizowany w Politechnice Świętokrzyskiej w ramach projektu W drodze do kariery z Politechniką Świętokrzyską – szanse na lepszą przyszłość uczniów szkół ponadgimnazjalnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 Umowa UDA – POKL.09.01.02.-26-112/10-00

--Strona 27 z 28--

<<-Pierwsza <-Poprzednia ---- Następna -> Ostatnia ->>