• zakończony 2012-05-23 - na dostawę montaż i uruchomienie sprzętu naukowo - badawczego do Laboratoriów Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach w ramach realizacji projektu: "MODIN II - MODERNIZACJA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO-BADAWCZEJ POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 oś priorytetowa I - Nowoczesna Gospodarka, działanie I.1 - Infrastruktura Uczelni zgodnie z umową dofinansowania nr POPW.01.01.00-26-005/08/00 z 27.11.2008 r.

--Strona 28 z 28--

<<-Pierwsza <-Poprzednia ----