Zapytanie ofertowe na zakup gazów technicznych (27.02.2017)

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług cateringowych

Informacja o zakończeniu postępowania


Zapytanie ofertowe dotyczące usługi wykonania analizy zapotrzebowania rynku na manipulatory typu delta


Zapytanie ofertowe dotyczące sprzedaży gazów technicznych w butlach lub wiązkach


Zapytanie ofertowe dot. składania ofert na dostawę wzmacniacza pomiarowego z akcesoriami oraz modułu pomiarowego DAQ wraz z komputerem sterującym


Zapytanie ofertowe dot. badań z zakresu inżynierii materiałowej


Zapytanie ofertowe dotyczące wymiany podzespołów w zasilaczu UPS SENTRY HT100


Zapytanie ofertowe w ramach projektu nr WND-RPSW.02.01.00-26-001/11 pod nazwą „G3DLAB – Zakup wyposażenia Laboratorium Grafiki Inżynierskiej szansą na zwiększenie poziomu technologii projektowania w Politechnice Świętokrzyskiej” realizowanego w ramach działania 2.1 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i budżetu państwa – oferta na dostawę tablicy sucho ścieralnej magnetycznej ceramicznej


Zapytanie ofertowe dot. wykonania tablicy informacyjnej do projektu „REO-PRZEPŁYWY – Laboratorium badań przepływu reologicznych cieczy szansą na zwiększenie innowacyjności procesu transportu minerałów w województwie świętokrzyskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.


Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia w ramach projektu nr WND-RPSW.02.01.00-26-001/11 pod nazwą „G3DLAB – Zakup wyposażenia Laboratorium Grafiki Inżynierskiej szansą na zwiększenie poziomu technologii projektowania w Politechnice Świętokrzyskiej” realizowanego w ramach działania 2.1 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i budżetu państwa


Zapytanie ofertowe w ramach projektu nr WND-RPSW.02.01.00-26-001/11 pod nazwą „G3DLAB – Zakup wyposażenia Laboratorium Grafiki Inżynierskiej szansą na zwiększenie poziomu technologii projektowania w Politechnice Świętokrzyskiej” realizowanego w ramach działania 2.1 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i budżetu państwa


Zapytanie ofertowe dot. wdrożenia opracowanych materiałów dydaktycznych do przedmiotów prowadzonych w języku angielskim na platformę Moodle


Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru prelegenta do przeprowadzenia wykładu na Forum Transferu Wiedzy i Innowacji – „Ekologia i niskoemisyjny transport publiczny”, organizowanego w dniu 20 marca 2015 r.


Zapytanie ofertowe dot. wyboru prelegenta do przeprowadzenia wykładu na Spotkanie Branżowe – „Branża Rolno-Przetwórcza”


Informacja o udzieleniu zamówienia na przygotowanie i przeprowadzenie kursu specjalistycznego Oracle Certified Java Associate Programmer I


Informacja o udzieleniu zamówienia na opracowanie materiałów dydaktycznych do przedmiotów prowadzonych w języku angielskim w formie papierowej i elektronicznej


Zapytanie ofertowe dot. wyboru prelegenta na Spotkanie Brokerskie – Branża metalowo-energetyczna


Informacja o udzieleniu zamówienia na przeprowadzenie w języku angielskim autorskich zajęć przez visiting profesora z przedmiotu: „Systemy telekomunikacyjne – od podstaw do współczesności” (Telecommunication systems – from background till contemporary systems) dla studentów IV roku studiów I stopnia na kierunku Energetyka


Informacja o udzieleniu zamówienia na przeprowadzenie przez visiting profesora autorskich zajęć w języku angielskim z przedmiotu: „Optymalizacja wypukła w komunikacji i przetwarzaniu sygnałów” (Convex Optimization for Signal Processing and Communications) dla studentów IV roku studiów I stopnia na kierunku Informatyka


Informacja – udzielenie zamówienia – wdrożenie materiałów na www_Moodle_WEAiI


Informacja-wdrożenie na www_Moodle_WMiBM


Informacja o udzieleniu zamówienia na przeprowadzenie autorskich zajęć przez visiting profesora w języku angielskim z przedmiotu Praktyczne problemy tribotechnologii


Informacja o udzieleniu zamówienia na przeprowadzenie autorskich zajęć przez visiting profesora w języku angielskim z przedmiotu Komputerowe modelowanie dynamiki układów


Informacja-udzielenie zamówienia na opracowanie materiałów dydaktycznych


zapytanie dotyczące tłumaczenia na język angielski


Zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi naukowo-badawczej w ramach projektu INNOTECH – przeprowadzenia wariantowej analizy rozwiązań konstrukcyjnych wsporników mocowania fotela autobusowego (mikrobus)