• Zapytanie ofertowe dot. realizacji projektu „”INWENCJA II – Transfer wiedzy, technologii i innowacji wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw”” realizowanego na podstawie umowy nr UDA-POKL.08.02.01-26-005/12-00 ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach
  ogłoszenie
  opisy przedmiotu zamówienia
  załącznik nr 1
  załącznik nr 2
  załącznik nr 3
 • Informacja o wszczęciu postępowania z wolnej ręki w ramach projektu „Absolwenci Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach motorem rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Umowa nr UDA-POKL.04.01.02-00-023/11-00
  Informacja 1
  Informacja 2
 • Zaproszenie do składania ofert na wykonanie strony internetowej dla projektu „ELEKTROLAB Rozbudowa laboratoriów dydaktyczno-badawczych WEAiI Politechniki Świętokrzyskiej obejmująca zakup aparatury dla potrzeb elektroniki przemysłowej, biomedycznej i energoelektroniki Umowa Nr UDA-RPSW.02.01.00-26-008/11-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Oś Priorytetowa 2, Działanie 2.1
  Ogłoszenie
  Opis przedmiotu zamówienia
  Protokół 1
  Protokół 2
 • Zapytania ofertowe do projektu badawczego „Zintegrowany dobór właściwości mocowania fotela, pasa oraz energochłonnych cech fotela i zagłówka nr INNOTECH-K1/IN1/37/152593/NCBR/12
  Zapytanie 1
 • Zaproszenie do składania ofert na wydzierżawienie drukarko-kopiarki – na potrzeby projektu „„Wzmocnienie kompetencji drogą do sukcesu”” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL – Poddziałanie 9.6.2)
  Ogłoszenie
  Zal. 1
  Zal. 2
  Zal. 3
  Zal. 4
  Informacja uzupełniająca
  Wynik postepowania
 • Zapytanie ofertowe na usługę tłumaczenia symultanicznego podczas spotkania dotyczącego transferu wiedzy z wiodącymi ośrodkami badawczymi, krajowymi i zagranicznymi w siedzibie zamawiającego.
 • Zapytania ofertowe 2013 – projekt „Opracowanie technologii nowej generacji czujnika wodoru i jego związków do zastosowań w warunkach ponadnormatywnych” –  projekt nr WND-POIG 01.03.01-14-071/08″
  Zapytanie 1
 • Zapytanie ofertowe nr 20/KPSiT/2014 z dnia 22.01.2014 r na dostawę Samochodowego uchwytu do komputera pomiarowego. w ramach projektu WND-RPSW.02.01.00-26-012/11 „Ruchome laboratorium badań bezpieczeństwa i komfortu w transporcie zbiorowym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
  Ogłoszenie 
  Opis przedmiotu zamówienia 
  Wzór oferty wykonawcy 
  Wzór oświadczenia wykonawcy 
  Protokół z wynikiem
 • Zapytanie ofertowe nr 19/KPSiT/2014 z dnia 22.01.2014 r na dostawę Zestawu wag samochodowych do pomiaru nacisków kół (komplet) w ramach projektu WND-RPSW.02.01.00-26-012/11 „Ruchome laboratorium badań bezpieczeństwa i komfortu w transporcie zbiorowym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
  Ogłoszenie 
  Opis przedmiotu zamówienia 
  Wzór oferty wykonawcy 
  Wzór oświadczenia wykonawcy 
  Protokół z wynikiem
 • Zapytanie ofertowe nr 18/KPSiT/2014 z dnia 22.01.2014 r na dostawę Miernika poziomu dźwięku. w ramach projektu WND-RPSW.02.01.00-26-012/11 „Ruchome laboratorium badań bezpieczeństwa i komfortu w transporcie zbiorowym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
  Ogłoszenie 
  Opis przedmiotu zamówienia 
  Wzór oferty wykonawcy 
  Wzór oświadczenia wykonawcy 
  Protokół z wynikiem
 • Zapytanie ofertowe nr 17/KPSiT/2013 z dnia 25.11.2013r na dostawę Miernika poziomu dźwięku. w ramach projektu WND-RPSW.02.01.00-26-012/11 „Ruchome laboratorium badań bezpieczeństwa i komfortu w transporcie zbiorowym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
  Ogłoszenie 
  Opis przedmiotu zamówienia 
  Wzór oferty wykonawcy 
  Protokół z wynikiem
 • Zapytanie ofertowe nr 16/KPSiT/2013 z dnia 30.04.2013 na dostawę Miernika poziomu dźwięku. w ramach projektu WND-RPSW.02.01.00-26-012/11 „Ruchome laboratorium badań bezpieczeństwa i komfortu w transporcie zbiorowym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
  Ogłoszenie 
  Opis przedmiotu zamówienia 
  Wzór oferty wykonawcy 
  Protokół z wynikiem
 • Zapytanie ofertowe nr 15/KPSiT/2013 z dnia 28.02.2013 na dostawę Miernika poziomu dźwięku. w ramach projektu WND-RPSW.02.01.00-26-012/11 „Ruchome laboratorium badań bezpieczeństwa i komfortu w transporcie zbiorowym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
  Ogłoszenie 
  Opis przedmiotu zamówienia 
  Wzór oferty wykonawcy 
  Protokół z wynikiem
 • Zapytanie ofertowe nr 14/KPSiT/2013 z dnia 12.03.2013r na dostawę Oscyloskopu cyfrowego, Generatora arbitralnego sygnałów. w ramach projektu WND-RPSW.02.01.00-26-010/11 „Ruchome laboratorium badań bezpieczeństwa i własności dynamicznych pojazdów samochodowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
  Ogłoszenie 
  Opis przedmiotu zamówienia 
  Wzór oferty wykonawcy 
  Wzór oświadczenia wykonawcy 
  Protokół z wynikiem
 • Zapytanie ofertowe nr 13/KPSiT/2013 z dnia 12.03.2013r na dostawę Pachołków gumowych bez obciążenia. Pachołków gumowych z rękawem odblaskowym. Kompletu ostrzegawczego drogowego. Lamp ostrzegawczych z akumulatorami i pachołkami. Kamizelek ostrzegawczych. w ramach projektu WND-RPSW.02.01.00-26-012/11 „Ruchome laboratorium badań bezpieczeństwa i komfortu w transporcie zbiorowym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
  Ogłoszenie 
  Opis przedmiotu zamówienia 
  Wzór oferty wykonawcy 
  Wzór oświadczenia wykonawcy 
  Protokół z wynikiem
 • Zapytanie ofertowe nr 12/KPSiT/2013 z dnia 12.03.2013 na dostawę Przyrządu pomiarowego do sporządzania szkiców wypadkowych. Zapór drogowych rozsuwanych ze stojakami. Lamp ostrzegawczych. Kamizelek ostrzegawczych. Zapór drogowych stałych o długości 3m. Znaków drogowych ostrzegawczych (o prowadzonych badaniach). Krótkofalówek. Pachołków drogowych wysokich 1m. Taśmy najezdniowej ostrzegawczej. Taśmy ostrzegawczej. Pachołków miękkich. w ramach projektu WND-RPSW.02.01.00-26-010/11 „Ruchome laboratorium badań bezpieczeństwa i własności dynamicznych pojazdów samochodowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
  Ogłoszenie 
  Opis przedmiotu zamówienia 
  Wzór oferty wykonawcy 
  Wzór oświadczenia wykonawcy 
  Protokół z wynikiem
 • Zapytanie ofertowe nr 11/KPSiT/2013 z dnia 28.02.2013r na dostawę Pachołków gumowych bez obciążenia. Pachołków gumowych z rękawem odblaskowym. Kompletu ostrzegawczego drogowego. Lamp ostrzegawczych z akumulatorami i pachołkami. Kamizelek ostrzegawczych. w ramach projektu WND-RPSW.02.01.00-26-012/11 „Ruchome laboratorium badań bezpieczeństwa i komfortu w transporcie zbiorowym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
  Ogłoszenie 
  Opis przedmiotu zamówienia 
  Wzór oferty wykonawcy 
  Wzór oświadczenia wykonawcy 
  Protokół z wynikiem
 • Zapytanie ofertowe nr 10/KPSiT/2013 z dnia 28.02.2013r na dostawę Endoskopu technicznego. Pirometru. Miernika natężenia światła. Miernika natężenia dźwięku. w ramach projektu WND-RPSW.02.01.00-26-012/11 „Ruchome laboratorium badań bezpieczeństwa i komfortu w transporcie zbiorowym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
  Ogłoszenie 
  Opis przedmiotu zamówienia 
  Wzór oferty wykonawcy 
  Wzór oświadczenia wykonawcy 
  Protokół z wynikiem
 • Zapytanie ofertowe nr 9/KPSiT/2013 z dnia 28.02.2013 na dostawę Stacji pogodowej. w ramach projektu WND-RPSW.02.01.00-26-012/11 „Ruchome laboratorium badań bezpieczeństwa i komfortu w transporcie zbiorowym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
  Ogłoszenie 
  Opis przedmiotu zamówienia 
  Wzór oferty wykonawcy 
  Wzór oświadczenia wykonawcy 
  Protokół z wynikiem
 • Zapytanie ofertowe nr 8/KPSiT/2013 z dnia 28.02.2013 na dostawę Wielokanałowego rejestratora temperatury. w ramach projektu WND-RPSW.02.01.00-26-012/11 „Ruchome laboratorium badań bezpieczeństwa i komfortu w transporcie zbiorowym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
  Ogłoszenie 
  Opis przedmiotu zamówienia 
  Wzór oferty wykonawcy 
  Wzór oświadczenia wykonawcy 
  Protokół z wynikiem
 • Zapytanie ofertowe nr 7/KPSiT/2013 z dnia 28.02.2013 na dostawę Tachografu cyfrowego. Czytnika tachografu i kart kierowców. Programu do odczytu danych z tachografu. w ramach projektu WND-RPSW.02.01.00-26-012/11 „Ruchome laboratorium badań bezpieczeństwa i komfortu w transporcie zbiorowym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
  Ogłoszenie 
  Opis przedmiotu zamówienia 
  Wzór oferty wykonawcy 
  Wzór oświadczenia wykonawcy 
  Protokół z wynikiem
 • Zapytanie ofertowe nr 6/KPSiT/2013 z dnia 28.02.2013 na dostawę System Monitorowania Pojazdu GPS wraz z zamontowaniem w pojeździe. w ramach projektu WND-RPSW.02.01.00-26-012/11 „Ruchome laboratorium badań bezpieczeństwa i komfortu w transporcie zbiorowym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
  Ogłoszenie 
  Opis przedmiotu zamówienia 
  Wzór oferty wykonawcy 
  Wzór oświadczenia wykonawcy 
  Wzór umowy EU 
  Protokół z wynikiem
 • Zapytanie ofertowe nr 5/KPSiT/2013 z dnia 28.02.2013 na dostawę Zestawu multimetrów. Zasilacza stabilizowanego (do zasilania aparatury badawczej w pojeździe). w ramach projektu WND-RPSW.02.01.00-26-010/11 „Ruchome laboratorium badań bezpieczeństwa i własności dynamicznych pojazdów samochodowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
  Ogłoszenie 
  Opis przedmiotu zamówienia 
  Wzór oferty wykonawcy 
  Wzór oświadczenia wykonawcy 
  Protokół z wynikiem
 • Zapytanie ofertowe nr 4/KPSiT/2013 z dnia 28.02.2013 na dostawę Przyrządu pomiarowego do sporządzania szkiców wypadkowych. Zapór drogowych rozsuwanych ze stojakami. Lamp ostrzegawczych. Kamizelek ostrzegawczych. Zapór drogowych stałych o długości 3m. Znaków drogowych ostrzegawczych (o prowadzonych badaniach). Krótkofalówek. Pachołków drogowych wysokich 1m. Taśmy najezdniowej ostrzegawczej. Taśmy ostrzegawczej. Pachołków miękkich. w ramach projektu WND-RPSW.02.01.00-26-010/11 „Ruchome laboratorium badań bezpieczeństwa i własności dynamicznych pojazdów samochodowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
  Ogłoszenie 
  Opis przedmiotu zamówienia 
  Wzór oferty wykonawcy 
  Wzór oświadczenia wykonawcy 
  Protokół z wynikiem
 • Zapytanie ofertowe nr 3/KPSiT/2013 z dnia 28.02.2013 na dostawę Przyczepy samochodowej do transportu osprzętu pomocniczego. Generatora prądu. Zestawu kluczy i narzędzi. Myjki ciśnieniowej. w ramach projektu WND-RPSW.02.01.00-26-010/11 „Ruchome laboratorium badań bezpieczeństwa i własności dynamicznych pojazdów samochodowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
  Ogłoszenie 
  Opis przedmiotu zamówienia 
  Wzór oferty wykonawcy 
  Wzór oświadczenia wykonawcy 
  Protokół z wynikiem
 • Zapytanie ofertowe nr 2/KPSiT/2013 z dnia 28.02.2013 na dostawę Systemu rejestracji wizyjnej zdarzeń drogowych: 4 kamery, monitor, nagrywarka. Miniaturowej kamery termowizyjnej z ekranem. w ramach projektu WND-RPSW.02.01.00-26-010/11 „Ruchome laboratorium badań bezpieczeństwa i własności dynamicznych pojazdów samochodowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
  Ogłoszenie 
  Opis przedmiotu zamówienia 
  Wzór oferty wykonawcy 
  Wzór oświadczenia wykonawcy 
  Wzór umowy EU 
  Protokół z wynikiem
 • Zapytanie ofertowe nr 1/KPSiT/2013 z dnia 28.02.2013 na dostawę Zestawu aparatu cyfrowego do współpracy z programem analiz fotogrametrycznych Fotomodeller z osprzętem pomocniczym w ramach projektu WND-RPSW.02.01.00-26-010/11 „Ruchome laboratorium badań bezpieczeństwa i własności dynamicznych pojazdów samochodowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
  Ogłoszenie 
  Opis przedmiotu zamówienia 
  Wzór oferty wykonawcy 
  Wzór oświadczenia wykonawcy 
  Protokół z wynikiem
 • Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę rzutnika multimedialnego na potrzeby Spotkań Transferu Wiedzy, Brokerskich i Branżowych
 • Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzanie oceny aktualnych kompetencji odbiorców projektu na podstawie testów kwalifikacyjnych z zakresu umiejętności komputerowych (ECDL) – na potrzeby szkoleń organizowanych w ramach projektu „Wzmocnienie kompetencji drogą do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL – Poddziałanie 9.6.2) 
  Ogłoszenie 
  Opis przedmiotu zamówienia 
  Wzór oferty wykonawcy 
  Wzór oświadczenia wykonawcy 
  Wzór umowy 
  Protokół z wynikiem
 • Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzanie oceny aktualnych kompetencji odbiorców projektu na podstawie testów kwalifikacyjnych z zakresu znajomości języka angielskiego – na potrzeby szkoleń organizowanych w ramach projektu „Wzmocnienie kompetencji drogą do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL – Poddziałanie 9.6.2) 
  Ogłoszenie 
  Opis przedmiotu zamówienia 
  Wzór oferty wykonawcy 
  Wzór oświadczenia wykonawcy 
  Wzór umowy 
  Protokół z wynikiem
 • Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzanie oceny aktualnych kompetencji odbiorców projektu na podstawie testów kwalifikacyjnych z zakresu znajomości języka niemieckiego – na potrzeby szkoleń organizowanych w ramach projektu „Wzmocnienie kompetencji drogą do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL – Poddziałanie 9.6.2) 
  Ogłoszenie 
  Opis przedmiotu zamówienia 
  Wzór oferty wykonawcy 
  Wzór oświadczenia wykonawcy 
  Wzór umowy 
  Protokół z wynikiem
 • Zaproszenie do składania ofert na opracowanie ankiet wstępnych z zakresu kompetencji ICT oraz znajomości języków: angielskiego i niemieckiego – na potrzeby szkoleń organizowanych w ramach projektu „Wzmocnienie kompetencji drogą do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL – Poddziałanie 9.6.2) 
  Ogłoszenie 
  Opis przedmiotu zamówienia 
  Wzór oferty wykonawcy 
  Wzór oświadczenia wykonawcy 
  Protokół z wynikiem
 • Zapytanie ofertowe (dotyczy koordynowania zadań w ramach projektu pn. „Zagwarantowany sukces z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach” pomiędzy szkołą biorącą udział w projekcie a Politechniką Świętokrzyską) 
  Zapytanie ofertowe nr 1 
  Opis przedmiotu zamówienia 
 • Zapytanie ofertowe (dotyczy przygotowania jednej części (Joomla!) portalu dla kursu e-larningowego dla uczniów i nauczycieli techników w ramach projektu pn. „Zagwarantowany sukces z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach”) 
  Zapytanie ofertowe nr 2 
  Opis przedmiotu zamówienia 
 • Zapytanie ofertowe (dotyczy opieki nad uczniami biorącymi udział w Warsztatach Popularno – Naukowych odbywających się na terenie Politechniki Świętokrzyskiej) 
  Zapytanie ofertowe nr 3 
  Opis przedmiotu zamówienia 
 • Zapytanie ofertowe (dotyczy opracowania materiałów dydaktycznych do jednej części kursu e-larningowego dotyczącej technologii Joomla! dla uczniów i nauczycieli techników w ramach projektu pn. „Zagwarantowany sukces z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach”) 
  Zapytanie ofertowe nr 4 
  Opis przedmiotu zamówienia 
 • Zapytanie ofertowe (dotyczy tłumaczenia materiałów e-larningowych na potrzeby kursu e-learningowego w ramach projektu pn. „Zagwarantowany sukces z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach”) 
  Zapytanie ofertowe nr 5 
  Opis przedmiotu zamówienia 
 • Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Systemowe Wsparcie Wynalazczości Studenckiej” realizowanego w ramach Programu „KREATOR INNOWACYJNOŚCI – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”, Umowa z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju Nr 6/PMKI/U/06-11.10/2011 
  Zapytanie ofertowe nr 1/2012 
 • Zapytania ofertowe w ramach projektu „Opracowanie technologii nowej generacji czujnika wodoru i jego związków do zastosowań w warunkach ponadnormatywnych” numer umowy UDA-POIG.01.03.01-14-071/08-00, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa: 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie: 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe 
  Zapytanie ofertowe nr 4/2012 
  Zapytanie ofertowe nr 3/2012 
  Zapytanie ofertowe nr 2/2012 
  Zapytanie ofertowe nr 1/2012 
  Zapytanie ofertowe nr 4/2011 
  Zapytanie ofertowe nr 3/2011 
  Zapytanie ofertowe nr 2/2011 
  Zapytanie ofertowe nr 1/2011 
  Zapytanie ofertowe nr 1/2010
 • Informacja o wszczęciu postępowania z wolnej reki w ramach projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka” , Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby aboslewntów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, projekt systemowy realizowany przez MNiSW „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa nr 25/DSW/4.1.2/2008.
 • Informacja 
 • Informacja o wszczęciu postępowania z wolnej ręki w ramach projektu „Program podnoszenia atrakcyjności kierunków technicznych na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach istotnych dla GOW” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Umowa nr UDA. POKL.04.01.02-00-147/09-00 
  Informacja 1 
  Informacja 2
 • Informacja o wszczęciu postępowania z wolnej ręki w ramach projektu „Program Rozwojowy Potencjału Dydaktycznego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach: kształcenie w nowoczesnych obszarach techniki. Nr projektu: POKL.04.01.01-00-395/09-00. Zadanie 3” 
  Informacja
 • Informacja o wszczęciu postępowania z wolnej ręki w ramach projektu „Program podnoszenia atrakcyjności kierunków technicznych na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach istotnych dla GOW” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Umowa nr UDA. POKL.04.01.02-00-147/09-00. 
  Informacja 
  Informacja
 • Informacja o wszczęciu postępowania z wolnej ręki w ramach projektu „Program Rozwojowy Potencjału Dydaktycznego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach: kształcenie na miarę sukcesu” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-175/08-02
  Informacja
 • Informacja o wszczęciu postępowania z wolnej ręki w ramach projektu „Politechnika Świętokrzyska – uczelnia na miarę XXI w.”

PLIKI