Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
 • Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie przez Internetowy System Rejestracji Kandydatów (ISRK). Kandydaci wypełniają formularz z danymi osobowymi niezbędnymi w procesie kwalifikacyjnym. Po poprawnym wypełnieniu wymaganych pól kandydaci uzyskują hasło dostępu do systemu, umożliwiające dalszą rekrutację na studia.
 • Opcja dostępna po zalogowaniu się do Internetowego Systemu Rejestracji Kandydatów. W ramach jednego zgłoszenia kandydat może wybrać trzy kierunki na studiach stacjonarnych i/lub jeden na niestacjonarnych. Będą one rozpatrywane w podanej przez niego kolejności.
 • Kandydaci w ramach jednego zgłoszenia dokonują opłatę rekrutacyjną na wskazany, indywidualny numer konta bankowego. Opłata może być dokonana przelewem bankowym, przez Internet lub poprzez wpłatę pocztową. kandydaci, którzy chcą przyspieszyć aktywację opłaty rekrutacyjnej mogą zgłosić się dowodem wpłaty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. W rekrutacji biorą udział wyłącznie osoby, których opłata została zaksięgowana w systemie rekrutacyjnym (po zalogowaniu się do systemu widnieje status „bierze udział w rekrutacji”)
 • Opcja dostępna po zalogowaniu się do ISKR. Kandydaci wgrywają cyfrowe zdjęcie o rozmiarze 300×375 punktów, 300DPI, w formacie JPG.
 • Kandydaci na kierunek architektura oraz wzornictwo przemysłowe przystępują do egzaminu sprawdzającego predyspozycje do podjęcia studiów. Polega on na wykonaniu ołówkiem dwóch rysunków odręcznych dotyczących zadanych tematów. Do kolejnej tury rekrutacji na ten kierunek przechodzą wyłącznie osoby, które uzyskały pozytywną ocenę z egzaminu.
 • Rekrutacja na studia stacjonarne prowadzona jest na podstawie konkursu świadectw dojrzałości. W przypadku studiów niestacjonarnych, do wyczerpania limitu miejsc, warunkiem przyjęcia jest złożenie wymaganych dokumentów. W przypadku, gdy lista zgłoszonych jest większa niż limit przyjęć, rekrutacja jest przeprowadzana na podstawie konkursu świadectw. Listy osób zakwalifikowanych na studia będą udostępnione wyłącznie na stronie internetowej Politechniki Świętokrzyskiej oraz na tablicach informacyjnych poszczególnych wydziałów w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji.
 • Osoby zakwalifikowane na studia składają dokumenty w terminach podanych w harmonogramie rekrutacji w siedzibach właściwych Komisji Rekrutacyjnych. Wykaz wymaganych dokumentów jest dostępny tutaj
 • Na wskazanych kierunkach kandydaci zakwalifikowani na studia otrzymają imienne skierowanie na bezpłatne badania lekarskie. Zaświadczenia stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wskazanym kierunku należy dostarczyć do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych lub właściwych dziekanatów w wyznaczonym terminie.

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
 • Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie przez Internetowy System Rejestracji Kandydatów (ISRK). Kandydaci wypełniają formularz z danymi osobowymi niezbędnymi w procesie kwalifikacyjnym. Po poprawnym wypełnieniu wymaganych pól kandydaci uzyskują hasło dostępu do systemu, umożliwiające dalszą rekrutację na studia.
 • Opcja dostępna po zalogowaniu się do Internetowego Systemu Rejestracji Kandydatów. Kandydaci wybierają kierunek i formę studiów, z uwzględnieniem ukończonych studiów 1 stopnia. Szczegółowe informacje zawarte są w §5 i §7 Uchwały Senatu Politechniki Świętokrzyskiej nr 185/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r.
 • Kandydaci dokonują opłaty rekrutacyjnej na wskazany, indywidualny numer konta bankowego. Opłata może być dokonana przelewem bankowym, przez Internet lub poprzez wpłatę pocztową. Osoby, które chcą przyspieszyć aktywację opłaty rekrutacyjnej mogą zgłosić się dowodem wpłaty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. W rekrutacji biorą udział wyłącznie osoby, których opłata została zaksięgowana w systemie rekrutacyjnym (po zalogowaniu się do systemu widnieje status „bierze udział w rekrutacji”)
 • Opcja dostępna po zalogowaniu się do ISRK. Kandydaci wgrywają cyfrowe zdjęcie o rozmiarze 300×375 punktów, 300DPI, w formacie JPG.
 • Kandydaci na studia drugiego stopnia składają dokumenty na studia terminach podanych w harmonogramie rekrutacji w siedzibach właściwych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. Wykaz dokumentów jest dostępny tutaj.
 • Na niektórych kierunkach studiów na może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Szczegółowych informacji udzielają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne
 • Listy osób zakwalifikowanych na studia będą udostępnianie wyłącznie na stronie tutaj oraz na tablicach informacyjnych poszczególnych wydziałów w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji.