Terminy dyżurów Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych:
17.03.2017, 24.03.2017, 31.03.2017 godz. 1200 – 1400

 

Harmonogram rekrutacji na semestr letni (studia II stopnia) – rok akademicki 2016/17

REKRUTACJA PODSTAWOWA

Zdarzenie

Rodzaj studiów

stacjonarne

niestacjonarne

Rejestracja internetowa
(zgłaszanie kandydatów)

30.01.2017 – 31.03.2017

Udostępnienie stanowisk komputerowych

Składanie dokumentów przez kandydatów

23-24.02.2017, 2-3.03.2017, 9-10.03.2017

17.03.2017, 24.03.2017, 31.03.2017

Ogłoszenie list rankingowych

3.03.2017, 10.03.2017,31.03.2017