Terminy dyżurów Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych:
14.09.2017, 20-30.09.2017
poniedziałek – piątek godz. 1000-1400
sobota godz. 1000-1200

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA SEMESTR ZIMOWY – STUDIA I STOPNIA

REKRUTACJA DODATKOWA
dotyczy kierunków, na które nie został wyczerpany limit przyjęć

Zdarzenie

Rodzaj studiów

STACJONARNE

NIESTACJONARNE

Rejestracja internetowa
(zgłaszanie kandydatów)

Architektura
4.08.2017 – 12.09.2017

pozostałe kierunki

4.08.2017 – 15.09.2017

4.08.2017 – 20.09.2017
Udostępnienie stanowisk komputerowych 14.09.2017 14.09.2017

Egzamin wstępny z rysunku odręcznego na kierunku architektura

14.09.2017
I sesja od 1030 do 1330
II sesja od 1500 do 1800
Wyniki egzaminu na kierunku architektura 15.09.2017
Ogłoszenie list rankingowych

18.09.2017

22.09.2017

Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych na studia,
do wyczerpania limitu przyjęć

20.09.2017 – 23.09.2017

25.09.2017 – 30.09.2017

Składanie dokumentów przez kandydatów przystępujących do matur międzynarodowych i zagranicznych

18.09.2017 – 22.09.2017

REKRUTACJA PODSTAWOWA

Zdarzenie

Rodzaj studiów

STACJONARNE

NIESTACJONARNE

Rejestracja internetowa
(zgłaszanie kandydatów)

Architektura
29.05.2017 – 2.07.2017

pozostałe kierunki

29.05.2017 – 12.07.2017

29.05.2017 – 18.07.2017
Udostępnienie stanowisk komputerowych 5.07.2017 14.07.2017

Egzamin wstępny z rysunku odręcznego na kierunku architektura

5.07.2017
I sesja od 1030 do 1330
II sesja od 1500 do 1800
Wyniki egzaminu na kierunku architektura 6.07.2017
Ogłoszenie list rankingowych

14.07.2017

21.07.2017

Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych na studia,
do wyczerpania limitu przyjęć

17.07.2017 – 22.07.2017

24.07.2017 – 29.07.2017

Składanie dokumentów przez kandydatów przystępujących do matur międzynarodowych i zagranicznych

18.09.2017 – 22.09.2017

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
dotyczy kierunków, na które nie został wyczerpany limit przyjęć,
za zgodą dziekana właściwego wydziału

Zdarzenie

Rodzaj studiów

STACJONARNE

Rejestracja internetowa
(zgłaszanie kandydatów)
15.07.2017 – 24.07.2017
Udostępnienie stanowisk komputerowych 21.07.2017
Ogłoszenie list rankingowych 26.07.2017

Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych na studia,
do wyczerpania limitu przyjęć

27.07.2017 – 29.07.2017


HARMONOGRAM REKRUTACJI NA SEMESTR ZIMOWY – STUDIA II STOPNIA

REKRUTACJA DODATKOWA

Zdarzenie

Rodzaj studiów

STACJONARNE

NIESTACJONARNE

Rejestracja internetowa
(zgłaszanie kandydatów)

4.08.2017 – 30.09.2017

Udostępnienie stanowisk komputerowych

23.09.2017

Składanie dokumentów przez kandydatów

25.09.2017 – 30.09.2017

Ogłoszenie list rankingowych

30.09.2017

REKRUTACJA PODSTAWOWA

Zdarzenie

Rodzaj studiów

STACJONARNE

NIESTACJONARNE

Rejestracja internetowa
(zgłaszanie kandydatów)
29.05.2017 – 29.07.2017
Udostępnienie stanowisk komputerowych 29.07.2017
Składanie dokumentów przez kandydatów

24.07.2017 – 29.07.2017

Ogłoszenie list rankingowych

29.07.2017