Terminy dyżurów Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych:
23.09 – 30.09.2016 godz. 1000 – 1200

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA SEMESTR ZIMOWY – STUDIA I STOPNIA

REKRUTACJA PODSTAWOWA

Zdarzenie

Rodzaj studiów

stacjonarne

niestacjonarne

Rejestracja internetowa
(zgłaszanie kandydatów)

architektura,
wzornictwo przemysłowe

26.05.2016 – 5.07.2016

pozostałe kierunki

26.05.2016 – 12.07.2016

26.05.2016 – 17.07.2016
Udostępnienie stanowisk komputerowych 5.07.2016 15.07.2016
Egzamin wstępny z rysunku odręcznego

architektura,
wzornictwo przemysłowe
7.07.2016

Wyniki egzaminu

architektura,
wzornictwo przemysłowe
8.07.2016

Ogłoszenie list rankingowych

14.07.2016

21.07.2016

Składanie dokumentów
przez kandydatów zakwalifikowanych na studia

18.07.2016– 30.07.2016

22.07.2016 – 30.07.2016

Składanie dokumentów przez kandydatów przystępujących
do matur międzynarodowych i zagranicznych

19.09.2016 – 25.09.2016

REKRUTACJA DODATKOWA

Zdarzenie

Rodzaj studiów

stacjonarne

niestacjonarne

Rejestracja internetowa
(zgłaszanie kandydatów)

architektura,
wzornictwo przemysłowe

28.07.2016  – 13.09.2016

pozostałe kierunki

28.07.2016 – 18.09.2016

28.07.2016 – 25.09.2016
Udostępnienie stanowisk komputerowych

15.09.2016

Egzamin wstępny z rysunku odręcznego

architektura,
wzornictwo przemysłowe
15.09.2016

Wyniki egzaminu

16.09.2016

Ogłoszenie list rankingowych

21.09.2016, 26.09.2016

Składanie dokumentów
przez kandydatów zakwalifikowanych na studia

23.09.2016 – 30.09.2016


HARMONOGRAM REKRUTACJI NA  SEMESTR ZIMOWY – STUDIA II STOPNIA

REKRUTACJA PODSTAWOWA

Zdarzenie

Rodzaj studiów

stacjonarne

niestacjonarne

Rejestracja internetowa
(zgłaszanie kandydatów)
 26.05.2016 – 30.07.2016
Udostępnienie stanowisk komputerowych 29.07.2016
Składanie dokumentów
przez kandydatów

25.07.2016 – 30.07.2016 

Ogłoszenie  list rankingowych

30.07.2016

REKRUTACJA  DODATKOWA

Zdarzenie

Rodzaj studiów

stacjonarne

niestacjonarne

Rejestracja internetowa
(zgłaszanie kandydatów)

1.08.2016 – 14.10.2016

Udostępnienie stanowisk komputerowych

23.09.2016

Składanie dokumentów
przez kandydatów

23.09.2016 – 14.10.2016

Ogłoszenie list rankingowych

15.10.2016