HARMONOGRAM REKRUTACJI NA SEMESTR ZIMOWY – STUDIA I STOPNIA

REKRUTACJA PODSTAWOWA

Zdarzenie

Rodzaj studiów

STACJONARNE

NIESTACJONARNE

Rejestracja internetowa
(zgłaszanie kandydatów)

Architektura
29.05.2017 – 2.07.2017

pozostałe kierunki

29.05.2017 – 12.07.2017

29.05.2017 – 18.07.2017
Udostępnienie stanowisk komputerowych 5.07.2017 14.07.2017

Egzamin wstępny z rysunku odręcznego na kierunku architektura

5.07.2017
Wyniki egzaminu na kierunku architektura 6.07.2017
Ogłoszenie list rankingowych

14.07.2017

21.07.2017

Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych na studia,
do wyczerpania limitu przyjęć

17.07.2017 – 22.07.2017

24.07.2017 – 29.07.2017

Składanie dokumentów przez kandydatów przystępujących do matur międzynarodowych i zagranicznych

18.09.2017 – 22.09.2017

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
dotyczy kierunków, na które nie został wyczerpany limit przyjęć,
za zgodą dziekana właściwego wydziału

Zdarzenie

Rodzaj studiów

STACJONARNE

Rejestracja internetowa
(zgłaszanie kandydatów)
15.07.2017 – 24.07.2017
Udostępnienie stanowisk komputerowych 21.07.2017
Ogłoszenie list rankingowych 26.07.2017

Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych na studia,
do wyczerpania limitu przyjęć

27.07.2017 – 29.07.2017
REKRUTACJA DODATKOWA
dotyczy kierunków, na które nie został wyczerpany limit przyjęć

Zdarzenie

Rodzaj studiów

STACJONARNE

NIESTACJONARNE

Rejestracja internetowa
(zgłaszanie kandydatów)

Architektura
4.08.2017 – 12.09.2017

pozostałe kierunki

4.08.2017 – 15.09.2017

4.08.2017 – 20.09.2017
Udostępnienie stanowisk komputerowych 14.09.2017 14.09.2017

Egzamin wstępny z rysunku odręcznego na kierunku architektura

14.09.2017
Wyniki egzaminu na kierunku architektura 15.09.2017
Ogłoszenie list rankingowych

18.09.2017

22.09.2017

Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych na studia,
do wyczerpania limitu przyjęć

20.09.2017 – 23.09.2017

25.09.2017 – 30.09.2017HARMONOGRAM REKRUTACJI NA SEMESTR ZIMOWY – STUDIA II STOPNIA

REKRUTACJA PODSTAWOWA

Zdarzenie

Rodzaj studiów

STACJONARNE

NIESTACJONARNE

Rejestracja internetowa
(zgłaszanie kandydatów)
29.05.2017 – 29.07.2017
Udostępnienie stanowisk komputerowych 29.07.2017
Składanie dokumentów przez kandydatów

24.07.2017 – 29.07.2017

Ogłoszenie list rankingowych

29.07.2017

REKRUTACJA DODATKOWA

Zdarzenie

Rodzaj studiów

STACJONARNE

NIESTACJONARNE

Rejestracja internetowa
(zgłaszanie kandydatów)

4.08.2017 – 30.09.2017

Udostępnienie stanowisk komputerowych

23.09.2017

Składanie dokumentów przez kandydatów

25.09.2017 – 30.09.2017

Ogłoszenie list rankingowych

30.09.2017