Od dziś można zgłaszać drużyny do Wieczorowej Ligi Siatkówki. Aby wziąć udział w rozgrywkach, należy uzupełnić i wysłać Formularz Zgłoszeniowy na adres ligasiatkowa@gmail.com do 3.11.2017r.

Przypominamy, ze zespół musi składać się w całości ze studentów i studentek Politechniki Świętokrzyskiej i liczyć minimum 8 osób, w tym co najmniej 3 kobiety i 3 mężczyzn. Przed zgłoszeniem drużyny należy zapoznać się z Regulaminem. Dalsze informacje organizacyjne wysyłane będą drogą elektroniczną do kapitanów drużyn. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres podany wyżej.

 

Regulamin Wieczorowej Ligi Siatkówki

Formularz zgłoszeniowy