Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Budynek Rektoratu i Biblioteki Głównej, pok. 143, piętro I

tel. 41/ 34 24 537

e-mail: stowarzyszenie@tu.kielce.pl


Bank Pekao: 65 1240 4416 1111 0010 6070 2198

Stowarzyszenie zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Kielcach,
X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000439942
NIP: 657 29 16 134
REGON: 360 415 274