Zarząd II kadencji

 • Janusz Przetacznik – Przewodniczący Zarządu
 • Stanisław Adamczak – Wiceprzewodniczący Zarządu
 • Stanisław Ostrowski – Wiceprzewodniczący Zarządu
 • Krzysztof Zaremba – Skarbnik
 • Marek Iwański – Sekretarz
 • Bartłomiej Zarzycki – Członek Zarządu
 • Agnieszka Duda – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna II kadencji

 • Mariusz Dyk – Przewodniczący
 • Ryszard Myszka
 • Kazimierz Sokołowski

Sąd Koleżeński II kadencji

 • Wojciech Grochulski – Przewodniczący
 • Andrzej Dziuba
 • Zbigniew Kozłowski