Oferta programowa Uniwersytetu Otwartego Politechniki Świętokrzyskiej jest skierowana do wszystkich osób pragnących pogłębić swoją wiedzę oraz sprawność fizyczną, niezależnie od posiadanego wykształcenia i miejsca zamieszkania. Nie stawiamy ścisłych barier wiekowych. W ramach integracji międzypokoleniowej słuchaczami Uniwersytetu Otwartego Politechniki Świętokrzyskiej mogą być zarówno osoby w wieku 50+ jak i osoby młodsze, które ukończyły 16 rok życia.


W roku akademickim 2017/2018 planujemy utworzenie czterech grup 20 osobowych.

W ramach opłaty rocznej 100 zł oferujemy do wyboru:

 • zajęcia wtorkowo – sobotnie
  lektorat z języka angielskiego dla początkujących na przemian z zajęciami sportowo-rekreacyjnymi we wtorki, godz. 16:00,  wykłady wspólne w soboty, godz. 12:00 średnio dwa razy  w miesiącu
 • zajęcia czwartkowo – sobotnie
  lektorat z języka angielskiego dla średnio zaawansowanych na przemian z zajęciami sportowo-rekreacyjnymi we czwartki, godz. 16:00, wykłady wspólne w soboty, godz. 12:00 średnio dwa razy w miesiącu
 • zajęcia sobotnie
  lektorat z języka angielskiego dla początkujących, zajęcia sportowo-rekreacyjne i wykłady w soboty, godz. 10:00 średnio dwa razy w miesiącu
 • zajęcia sobotnie
  lektorat z języka angielskiego dla średnio zaawansowanych, zajęcia sportowo-rekreacyjne i wykłady w soboty, godz. 10:00 średnio dwa razy w miesiącu

Słuchacze będą mogli uczestniczyć w zajęciach dodatkowo płatnych:

 • lektorat z języka angielskiego dla początkujących
 • lektorat z języka angielskiego dla średnio zaawansowanych
 • podstawy obsługi komputera
 • zrozumieć świat cyfrowy i lepiej korzystać z jego zalet
 • etykieta towarzyska i biznesowa
 • międzykulturowe warsztaty komunikacyjne
 • mediacje jako sposób rozwiązywania sporów i problemów
 • Jak radzić sobie z prawnymi zawiłościami ofert, umów, regulaminów?

Odpłatność za jeden moduł zajęć 15 godzinnych w semestrze wynosi 50 zł. Warunkiem  uruchomienia  zajęć  jest  zgłoszenie  się co najmniej 20 słuchaczy. 

Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.


Zapisy odbywają się od wtorku do piątku w godz. 8:00-15:00 w Sekretariacie Uniwersytetu Otwartego Politechniki Świętokrzyskiej,
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, pok. 6, budynek Biblioteki Głównej,
tel. 41 34 24 294, e-mail uo@tu.kielce.pl