Oferta programowa Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ofertą programową Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej: Logowanie do systemu OSF do złożenia wniosku w programach FNP tutaj. Dokumenty konkursowe Programu TEAM link do strony konkursu Dokumenty konkursowe Programu TEAM-TECH link do strony konkursu Dokumenty konkursowe Programu FIRST TEAM link do strony konkursu   2017 11 08_Politechnika Świętokrzyska_Kielce_Beata Frączak […]

Konkurs 4.1.4 PO IR Projekty aplikacyjne

Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo – badawczego Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe Poddziałanie 4.1.4: Projekty aplikacyjne   Dla kogo? Konsorcjów składających się z przedsiębiorstw  i jednostek naukowych. Na co? B+R (badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe). Termin naboru wniosków 18 września – 18 grudnia 2017 r. Konkurs podzielony na […]

Dla liderów nauki

  To pierwsze takie wyróżnienie w historii tego konkursu dla osób z woj. świętokrzyskiego. Dwaj naukowcy z Politechniki Świętokrzyskiej Szymon Tofil i Hubert Danielewski nagrodzeni przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Młodzi naukowcy otrzymają po blisko 1,2 mln zł na realizację swoich projektów. W zakończonej, ósmej edycji konkursu LIDER spośród 183 nagrodzone zostały 34 projekty. Program […]

Program stypendialny START z FNP

Roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. Zobacz animację o programie START Cele Wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej. Adresaci Wybitni młodzi uczeni ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy: mają dorobek […]

BRIK – Wspólne przedsięwzięcie NCBiR i PKP

Wspólne Przedsięwzięcie pn. „BRIK – Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej” to program wsparcia badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze infrastruktury kolejowej realizowany wspólnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.   Głównym celem Wspólnego Przedsięwzięcia BRIK jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności transportu kolejowego do roku 2026. Ponadto realizacja […]

Nowe konkursy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

67 mln zł na badania naukowe od FNP – ruszyły kolejne edycje 5 konkursów Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) uruchomiła na początku sierpnia pięć konkursów, w których naukowcy mogą zdobyć łącznie aż 67 mln zł na projekty badawczo-rozwojowe. Czas na składanie wniosków mija 2 października br. O granty na realizację badań w Polsce ubiegać […]

Konkurs NCBiR 4.1.2 PO IR Regionalne Agendy Naukowo – Badawcze

Konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju : IV OŚ Priorytetowa „Zwiększenie potencjału naukowo – badawczego” Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe” Poddziałanie 4.1.2 Regionalne Agendy Naukowo – Badawcze Wnioski o dofinansowanie projektów składać można wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP w terminie od 12 czerwca 2017 r. do 12 września 2017 […]

TEAM-TECH Core Facility Plus – konkurs FNP w ramach Działania 4.4 PO IR

TEAM-TECH Core Facility Plus – konkurs Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w ramach realizacji Działania 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Granty dla zespołów prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z opracowaniem lub rozwojem usług badawczych z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej. W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 18 miesięcy, o budżecie w […]

Cyberbezpieczeństwo – II konkurs

II konkurs NCBiR w ramach programu CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość   Program CyberSecIdent skierowany jest do konsorcjów naukowych prowadzących badania przemysłowe i prace rozwojowe ukierunkowane na podniesienie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP poprzez zwiększenie dostępności rozwiązań sprzętowo-programistycznych. Program CyberSecIdent koncentruje się na rozwiązaniach technologicznych ułatwiających współpracę i koordynację działań między różnymi domenami bezpieczeństwa cyberprzestrzeni ze szczególnym […]

Konkurs NCBiR – Gospostrateg

I KONKURSU NA PROJEKTY OTWARTE W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG   Wnioskodawca konsorcjum naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o zasadach finansowania nauki, spełniające łącznie następujące warunki: grupa minimum trzech (3) i nie więcej niż pięciu (5) jednostek […]

Konkurs 1.2 RPO WŚ Projekty badawczo – rozwojowe

KONKURS nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26- 131/17 w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka  Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Projekty Badawczo – Rozwojowe Termin naboru wniosków o dofinansowanie: od dnia 30.06.2017 roku (od godziny 7.30) do dnia 31.07.2017 roku (do godziny 12:00) […]

Programy Interreg

Programy Interreg Europa Środkowa, Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa umożliwiają współpracę z instytucjami z Unii Europejskiej, Białorusi, Norwegii, Rosji i Szwajcarii w zakresie innowacyjności, badań, konkurencyjności MŚP, transportu, ochrony środowiska, gospodarki niskoemisyjnej, zasobów kulturowych i naturalnych. W dniu 9 maja 2017 r. w Regionalnym Centrum Naukowo – Technologicznym w Podzamczu Chęcińskim odbyło się spotkanie […]

Program TEAM

Program TEAM, TEAM – TECH Konkurs nr 4/2017 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej ogłoszony 20 kwietnia 2017 r. Działanie 4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: Ostateczny termin składania wniosków:  do 20 czerwca 2017 r. Cele Celem programu TEAM, TEAM-TECH jest rozwój kadr sektora B+R w projektach zespołowych prowadzonych przez […]