Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 

Harmonogram na rok 2018  (wersja z 27.04.2018 r.)

Aktualne konkursy:

PO IR Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”

 


Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego

Harmonogram na rok 2018 (wersja z dnia 23.05.2018)

Aktualne konkursy

 


Program Operacyjny Polska Cyfrowa 

Harmonogram na 2018 (wersja z dnia 23.04.2018)

Aktualne konkursy

 


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

Harmonogram na rok 2018 (wersja 20.03.2018)

 

__________________________________________________________________________

Program Operacyjny Polska Wschodnia 

Harmonogram na rok 2018 (wersja 29.03.2018)

 

Aktualne konkursy


Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich

link do strony Bazy Konkurencyjności