Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 

Harmonogram na rok 2018  (wersja z 16.11.2017 r.)

Harmonogram 2017 (wersja z dnia 02.11.2017)

Aktualne konkursy:

PO IR Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”

PO IR Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki – Wspólne Przedsięwzięcie BRIK


Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego

Harmonogram na rok 2018 (wersja z dnia 29.11.2017)

Harmonogram 2017 (wersja z dnia 02.11.2017)

Aktualne konkursy

 


Program Operacyjny Polska Cyfrowa 

Harmonogram na 2018 (wersja z dnia 31.10.2017)

Harmonogram 2017 (wersja z dnia 31.10.2017)

Aktualne konkursy

 


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

Harmonogram na rok 2018 (wersja 30.11.2017)

Harmonogram 2017 (wersja 28.08.2017)

__________________________________________________________________________

Program Operacyjny Polska Wschodnia 

Harmonogram na rok 2018 (wersja 29.11.2017)

Harmonogram 2017 (wersja 31.01.2017)

Aktualne konkursy


Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich