Rekrutacja na studia niestacjonarne II stopnia na semestr letni w roku akad. 2017/18


Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Kierunek Specjalności
Elektrotechnika
  • automatyka
  • przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
Informatyka
  • systemy informacyjne