Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia na semestr letni w roku akad. 2017/18


Wydział Budownictwa i Architektury

wbia

Kierunek Specjalności
Architektura
Budownictwo
 • konstrukcje budowlane
 • budowa dróg
 • technologia i organizacja budownictwa
 • mosty

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

weaii

Kierunek Specjalności
Elektrotechnika
 • automatyka
 • elektronika przemysłowa i energoelektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektroenergetyka
 • komputerowe systemy pomiarowe
 • przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
Informatyka
 • grafika komputerowa
 • systemy informacyjne

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

wisgie

Kierunek Specjalności
Inżynieria Środowiska
 • sieci i instalacje sanitarne
 • ogrzewnictwo i wentylacja

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

wmibm

Kierunek Specjalności
Automatyka i Robotyka
 • automatyka przemysłowa
 • sterowanie obiektami mobilnymi
Mechanika i Budowa Maszyn
 • CAD/CAE
 • eksploatacja i logistyka
 • eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłowych
 • samochody i ciągniki
 • komputerowe wspomaganie wytwarzania
 • komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe
 • uzbrojenie i techniki informatyczne
 • inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo
Transport
 • transport samochodowy
 • logistyka i spedycja

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

wzimk

Kierunek Specjalności
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • informatyka w zarządzaniu i modelowaniu
 • inżynieria zarządzania
 • zarządzanie łańcuchem dostaw
 • zarządzanie przedsiębiorstwem