Lista kandydatów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych II stopnia.
Rok akademicki: 2017/2018


Wydział Budownictwa i Architektury


Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki


Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki


Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn


Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego