Wykształcenie*


Adres korespondencyjny

Kierunek studiów:

* pole wymagane
** Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. – informacje te zostaną wykorzystane wyłącznie dla potrzeb rekrutacji przez Centrum Kształcenia Ustawicznego przy PŚ i nie zostaną udostępnione osobom trzecim.