Zajęcia Dziecięcej Politechniki Świętokrzyskiej odbywają się w budynkach Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Wykłady i warsztaty przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych.

Zajęcia organizowane w ramach projektu DPŚk  odpłatne.

Aby zgłosić dziecko do udziału w zajęciach DPŚk, należy wypełnić formularz. Rejestracja odbywa się wyłącznie elektronicznie poprzez wypełnienie Formularza online i postępowanie wg instrukcji oraz e-maila potwierdzającego zgłoszenie. Szczegóły w zakładce REJESTRACJA.

W pilotażowym „0” semestrze letnim 2017/2018 r. przewidziano udział 200 uczestników .

Bardzo ważnym elementem rejestracji jest konieczność potwierdzenia zgłoszenia do 22 grudnia 2017 r. (piątek) do godziny 12.00. 

Po dokonaniu potwierdzenia rejestracji, prosimy o uiszczenie opłaty za uczestnictwo dziecka w zajęciach DPŚk, 
w łącznej kwocie 
350 zł nieprzekraczalnym terminie  do 5 stycznia 2018 r.

Na kwotę 350 zł składa się opłata rekrutacyjna: 50 zł. i opłata za semestr 0: 300 zł. 
Jest to całkowity koszt związany z udziałem dziecka w zajęciach w „0” SEMESTRZE LETNIM 2017/2018.

Numer rachunku do wpłat: PL 55 1020 0045 7800 1102 0304 0009  
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
(
tytułem: DPŚk, opłata 350 zł – 0 semestr, imię,  nazwisko i pesel dziecka)

UWAGA! 
Nie potwierdzenie rejestracji uczestnika DPŚk w terminie do 22 grudnia 2017 r. (piątek) do godziny 12.00 lub nie uiszczenie opłaty w kwocie 350 zł w nieprzekraczalnym terminie  do 5 stycznia 2018 r. spowoduje skreślenie dziecka z listy uczestników.