Zajęcia Dziecięcej Politechniki Świętokrzyskiej odbywają się w budynkach Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Wykłady i warsztaty przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych.

Zajęcia organizowane w ramach projektu DPŚk  odpłatne.

Rejestracja odbywa się wyłącznie elektronicznie poprzez wypełnienie Formularza online i postępowanie wg instrukcji oraz e-maila potwierdzającego zgłoszenie.

Rejestracja na „0” SEMESTR LETNI 2017/2018, będzie możliwa
od 6 grudnia 2017 r. (środa) do 20 grudnia 2017 r. (piątek),
lub
do wyczerpania przewidywanej liczby uczestników.

Po jej zakończeniu, w dniu 29 grudnia 2017 r. (piątek), zostaną opublikowane Listy uczestników na stronie internetowej Dziecięcej Politechniki Świętokrzyskiej w Aktualnościach oraz zakładce Uczestnicy.

Przed rejestracją dziecka proszę zapoznać się z Regulaminem DPŚk oraz Warunkami Rejestracji (poniżej)

REGULAMIN DZIECIĘCEJ POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

WARUNKI REJESTRACJI

Na zajęcia mogą uczęszczać dzieci  będące uczniami szkoły podstawowej  – 200

 

REJESTRACJA KROK PO KROKU

Prosimy o dokładne zapoznanie się z opisem rejestracji oraz krótkim przewodnikiem (poniżej), który krok po kroku przedstawia wszystkie jej etapy.


KROK 1 – REJESTRACJA – WYPEŁNIENIE FORMULARZA ONLINE

W dniu 6 grudnia 2017 r. (środa) roku o godzinie 8.00 w zakładce „Rejestracja” uruchomimy zostanie elektroniczny formularz rejestracyjny. Do udziału w zajęciach w ramach Dziecięcej Politechniki Świętokrzyskiej, można zgłosić jedynie dzieci, będące uczniami szkoły podstawowej.

Bardzo prosimy o dokładne wpisywanie danych, bo z doświadczenia wiemy, że często przez pośpiech, pojawiały się błędy, co utrudniało nam kontakt z Państwem. W przypadku rejestracji rodzeństwa, a więc wpisywania tych samych danych osobowych i adresowych prosimy o wpisanie prawidłowego numeru PESEL dziecka.

Jeśli zauważą Państwo błąd w wypełnionym formularzu, należy ponownie wypełnić formularz online
– i zgłosić fakt błędnej rejestracji organizatorom (drogą mailową lub telefoniczną).

Zapisy zostaną zakończone w dniu 20 grudnia 2017 r. (środa) o godzinie 12:00
lub w chwili wyczerpania przewidywanej liczby uczestników
.


KROK 2 – POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA

Bardzo ważnym elementem rejestracji jest konieczność potwierdzenia zgłoszenia do 22 grudnia 2017 r. (piątek) do godziny 12.00.

Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego, w odpowiedzi – na podanego w formularzu maila – dostaną Państwo kopię wypełnionego i przesłanego formularza uczestnika. Należy go wydrukować w 2 egzemplarzach.

Potwierdzenie zgłoszenia dziecka do 22 grudnia 2017 r., odbywa się poprzez wysłanie maila z adresu podanego w formularzu rejestracyjnym, na adres: aduda@tu.kielce.pl, o temacie: Potwierdzenie DPŚk, zawierającego:

  • imię i nazwisko dziecka
  • pesel dziecka

Formularze Rejestracyjne, wydrukowane w 2 egzemplarzach należy podpisać (własnoręcznie przez rodzica lub opiekuna prawnego). Jeden z nich zachować (będzie potrzebny na pierwsze zajęcia).

Komplet dokumentów uczestnika stanowi:

  • drugi wydrukowany i podpisany (własnoręcznie przez rodzica lub opiekuna prawnego) formularz rejestracyjny,
  • 3 zdjęcia legitymacyjne dziecka, podpisane na odwrocie,
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej 50 zł
  • Potwierdzenie dokonania opłaty za semestr 300 zł

Komplet dokumentów uczestnika należy dostarczyć do 5 stycznia 2018 r.


Adres:
Dziecięca Politechnika Świętokrzyska,
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,
25-314 Kielce.
(Budynek C, piętro II, pok. 2.10)

UWAGA! 
Nie potwierdzenie rejestracji uczestnika DPŚk w terminie do 22 grudnia 2017 r. (piątek) do godziny 12.00 spowoduje skreślenie dziecka z listy uczestników.

Po dokonaniu potwierdzenia rejestracji, prosimy o uiszczenie opłaty za uczestnictwo dziecka w zajęciach DPŚk, w łącznej kwocie 350 zł w nieprzekraczalnym terminie  do 5 stycznia 2018 r.

Na kwotę składa się opłata rekrutacyjna: 50 zł. i opłata za semestr 0: 300 zł.
Jest to całkowity koszt związany z udziałem dziecka w zajęciach.

Numer rachunku do wpłat: PL 55 1020 0045 7800 1102 0304 0009  
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
(
tytułem: DPŚk, opłata 350 zł – 0 semestr, imię,  nazwisko i pesel dziecka)


BRAK MAILA Z PROŚBĄ O POTWIERDZENIE

Z dotychczasowych obserwacji wiemy, iż problemy z brakiem maila występują szczególnie w przypadku skrzynek pocztowych na serwerach: wp.pl, poczta.fm, o2.pl, onet.pl, interia.pl, vp.pl. Problem ten jest niezależny od nas.

W przypadku, jeśli nie otrzymają Państwo maila wraz z linkiem do potwierdzenia rejestracji, prosimy o:

  • upewnienie się, iż w trakcie rejestracji, w formularzu zgłoszeniowym wpisali Państwo prawidłowy adres e-mail
  • sprawdzenie wszystkich folderów skrzynki pocztowej (SPAM, Inne, itp.)
  • zgłoszenie tego faktu telefonicznie pod nr. tel. 41/34 24 537 w godzinach pracy (od pn-pt od 7.30 do 15.30), lub najlepiej mailowo aduda@tu.kielce.pl nie później niż do 20 grudnia 2017 r. (środa) do godziny 12.00

KROK 3 – LISTY UCZESTNIKÓW

Listy uczestników zostaną opublikowane w dniu 29 grudnia 2017 r. (piątek)na stronie Dziecięcej Politechniki Świętokrzyskiej w Aktualnościach oraz zakładce Uczestnicy >> Listy uczestników.


KROK 4 – PIERWSZE ZAJĘCIA

Bardzo prosimy o dokładne czytanie wszystkich wysyłanych przez nas wiadomości, ponieważ często zdarza się, że na skutek niedokładnego zapoznania się z ich treścią, dzieci nie są odpowiednio przygotowane do zajęć.

Na pierwsze zajęcia należy przynieść podpisany i wypełniony Formularz uczestnika, który otrzymują Państwo jako załącznik maila z prośbą o potwierdzenie zgłoszenia.
W przypadku braku podpisanego i wypełnionego Formularza, dziecko nie będzie mogło wziąć udziału w zajęciach.

Terminy i tematyka zajęć dla poszczególnych semestrów Dziecięcej Politechniki Świętokrzyskiej znajdują się w zakładce TERMINY ZJAZDÓW i PLAN ZAJĘĆ