Zajęcia I SEMESTRU ZIMOWEGO 2018/2019 rozpoczną się zaraz po wakacjach.  W chwili obecnej trwa rekrutacja małych studentów. Zjazdy będą odbywać się w soboty, raz w miesiącu. Zajęcia odbywać się będą przez cztery kolejne miesiące już od października 2018 roku.

TERMINY ZJAZDÓW (druga sobota miesiąca):

  • 13 października 2018 r.,
  • 10 listopada 2018 r.,
  • 8 grudnia 2018 r.,
  • 12 stycznia 2019 r.

Zajęcia podczas zjazdu odbywać się będą w godzinach 10:00 – 13:30. Uczestnikami zajęć są dzieci w wieku 6-15 lat, ale w zajęciach warsztatowych, dzieci  uczestniczą w grupach  max. 20 os. w zbliżonym wieku. W wykładach zaś uczestniczą wszyscy studenci razem i wykładom mogą przysłuchiwać się również chętni rodzice/opiekunowie.

Ważna kwestią jest samodzielny powrót starszych dzieci do domu po zakończonych zajęciach.
Aby dziecko mogło samo wracać do domu, niezbędne jest dostarczenie w komplecie dokumentów studenta specjalnego  oświadczenia/zgody, które musi być podpisane własnoręcznie przez rodzica/opiekuna prawnego.

Trwają ostatnie ustalenia,dotyczące przygotowania zupełnie nowych wykładów i warsztatów,
które będą prowadzone podczas I semestru zimowego 2018/2019.

Plan zajęć dla poszczególnych grup podczas I semestru zimowego 2018/2019 – już wkrótce!

Jeżeli nie zostanie wyczerpana lista uczestników w zajęciach podczas II semestru letniego 2018/2019,

w miesiącu LUTYM 2019 r. zostanie ogłoszona Rekrutacja Uzupełniająca.
Jeżeli miejsca listy uczestników na semestr letni zostaną wyczerpane podczas rekrutacji w czerwcu 2018 r. – rekrutacji uzupełniającej nie będzie.

 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian.