„WZOROWY STUDENT Dziecięcej Politechniki Świętokrzyskiej”

Przed zajęciami …

 • Sprawdza datę zjazdu, godzinę i plan zajęć;
 • Pamięta o spakowaniu na zajęcia identyfikatora i indeksu;
 • Przychodzi na zajęcia 30 min, wcześniej, aby spokojnie podpisać listę obecności i zająć miejsce;
 • Zajmuje miejsca najbliżej wykładowcy – ostatnie rzędy zostawia dla rodziców/opiekunów;
 • Aktywnie uczestniczy w zajęciach;
 • Na czas zajęć wyłącza sygnał dźwiękowy urządzeń elektronicznych;
 • Pilnie słucha wykładu;
 • Wykonuje polecenia wykładowców, prowadzących warsztaty, czy opiekuna grupy;
 • Jest kulturalny i życzliwy w stosunku do opiekuna grupy, jak i pozostałych uczestników;
 • Prezentuje wraz z grupą swój projekt warsztatowy;
 • Pilnie słucha prezentacji innych grup;
 • Gdy chce o coś zapytać podnosi rękę i czeka na udzielenie głosu;
 • Gdy musi skorzystać z toalety zgłasza potrzebę opiekunowi grupy, idzie do WC z Przewodnikiem/Pomocnikiem;
 • Nie wychodzi z sali przed zakończeniem zajęć;
 • Dba o porządek w miejscu pracy;
 • Na koniec spotkania odbiera zaliczenie w postaci stempla/naklejki do indeksu

 

Lista dzieci zgłoszonych do udziału w zajęciach Dziecięcej Politechniki Świętokrzyskiej
w „0” SEMESTRZE LETNIM 2017/2018  – układ w porządku alfabetycznym.

Nowa, po zmianach i uzupełnieniach będzie opublikowana już niebawem.