Podczas IV Ogólnopolskiego Przeglądu Chórów Akademickich „Święty Krzyż 2017”, zmagania chórów oceniać będzie Jury w składzie:

    • Elżbieta Krzemińska, która również poprowadzić będzie warsztaty wokalne dla chórzystów [prof. UMCS dr hab.]; absolwentka Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie oraz Podyplomowych Studiów przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w zakresie chórmistrzostwa i emisji głosu; od 1982 r. jest pracownikiem Instytutu Muzyki początkowo jako dyrygent Chóru Akademickiego UMCS a następnie jako asystent i wykładowca. Prowadzi zajęcia z przedmiotów: dyrygowanie, czytanie partytur, emisja głosu zbiorowa, metodyka prowadzenia zespołów; bierze udział w zespołach eksperckich i konkursowych: regularnie, dwa razy do roku, przewodniczy pracom jury przeglądów konkursowych organizowanych przez Oddział Regionalny Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”, przewodniczy jury w: Regionalnym Przeglądzie Chórów Pieśni Maryjnej w Lubaczowie, Podkarpackim Przeglądzie Chórów „Pieśni Pasyjne” w Radymnie, Konkursie Chórów Szkolnych Miasta Lublin „Cor Cantans”; od 2003 r. aranżuje – jako dyrektor artystyczny – Festiwal „Wielkopostne Śpiewanie”; bierze aktywny udział w konferencjach dotyczących obszaru jej zainteresowań naukowych, tj.: dyrygentury i emisji głosu; Została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi RP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”, Medalem Zasłużonego dla Lublina, Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury oraz Nagrodą Prezy–denta Miasta Lublina za działalność artystyczną i kulturalną];


    • Sławek Adam Wróblewski [prof. UMCF dr hab.] Studiował w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie: fortepian w klasie prof. dr Teresy Manasterskiej, kameralistykę fortepianową w klasie prof. Jerzego Marchwińskiego i dyrygenturę symfoniczno–operową w klasie prof. Stanisława Wisłockiego [dyplom z wyróżnieniem]; jest stypendystą Accademia Chigiana w Sienie i Akademii im. Gioacchino Rossiniego w Pesaro; brał udział w kursach mistrzowskich prowadzonych przez Maestro Alberto Zeddę, współpracując przy realizacjach oper: „Tankred”, „Kopciuszek”, „Podróż do Reims”, „Jedwabna drabinka” i „Semiramida”; w 2012 r. został wybrany dziekanem Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca UMFC, funkcję tę sprawuje ponownie w kadencji 2016÷2020; prowadzi aktywną działalność koncertową w kraju (w większości filharmonii i teatrów operowych) i za granicą (Austria, Belgia, Egipt, Francja, Hiszpania, Japonia, Niemcy, Szwajcaria, Tajwan, Tunezja, Wielka Brytania, Włochy); jest założycielem zespołu kameralnego „Nowe Trio Warszawskie”, razem z którym został laureatem konkursów: w Łodzi (1989 – nagroda specjalna „za szczególnie interesującą interpretację”, w Mulhouse-Ilzach (1992) oraz w Osace (1993); w październiku 2003 otrzymał Nagrodę Indywidualną Ministra Kultury Rzeczypospolitej Polskiej za „wybitne osiągnięcia w pracy artystycznej i dydaktyczno–wychowawczej”];


    • Janusz Król [prof. ] jest absolwentem Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Dyplom uzyskał w 1975. Po studiach podjął pracę w WSP w Kielcach, szybko awansując. Podstawą awansów były głównie efekty pracy z chórem Instytutu, który z małymi przerwami prowadzi do dziś. W 1986 przeprowadził przewód kwalifikacyjny I stopnia, a 2 lata później II stopnia. Od 1999 jest profesorem mianowanym Uniwersytetu Humanistyczno–Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. Posiada bogaty dorobek artystyczny. Uczestniczył w poważnych artystycznych projektach wykonawczych. Wykonuje utwory m. in. J. Haydna, W. A. Mozarta, C. Orffa, L. van Beethovena, A. Vivaldiego i innych. Jest organizatorem seminariów i warsztatów instrumentów dyrygenckich dla nauczycieli – dyrygentów chórów szkolnych, stałym konsultantem programu „Śpiewająca Polska”, bierze udział w pracach jury na przeglądach i konkursach chóralnych. Trzydziestopięciolecie pracy zawodowej to przykład niestrudzonej działalności dydaktycznej, popularyzatorskiej Janusza Króla, przykład twórczego, właściwego edukacyjnie i artystycznie wykorzystania potencjału artystycznego studentów. Był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany, m.in. nagrodą miasta Kielce.