V OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD CHÓRÓW AKADEMICKICH

„ŚWIĘTY KRZYŻ 2018”

odbywający się na Politechnice Świętokrzyskiej
28 czerwca – 1 lipca 2018 r.


Czekamy na zgłoszenia Chórów Akademickich do 20 kwietnia 2018 r.


Rolę gospodarza będzie pełnił

Akademicki Chór Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

powstał z inicjatywy Małgorzaty Banasińskiej-Barszcz w grudniu 1998 roku. W jego skład wchodzą, oprócz studentów Politechniki Świętokrzyskiej studenci innych kieleckich uczelni. W repertuarze Chóru znajduje się muzyka sakralna i świecka różnych epok. Zespół chętnie też sięga po opracowania przebojów muzyki rozrywkowej oraz muzykę ludową. Jest laureatem wielu konkursów i festiwali chóralnych. Ostatnim cennym osiągnięciem dla Zespołu było zdobycie w maju 2016 r. WYRÓŻNIENIA na XXXV Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej-Hajnówka 2016 w Białymstoku
Chór Politechniki Świętokrzyskiej jest zespołem stale rozwijającym się i otwartym na współpracę artystyczną.