Chór kameralny Uniwersytetu Zielonogórskiego „Cantus humanus”

powstał w roku 2015 z połączenia dwóch zespołów wokalnych: Polskiego Chóru Kameralnego Cantus Polonicus oraz Chóru kameralnego Uniwersytetu Zielonogórskiego Vox humana, które wzięły udział w zielonogórskim wykonaniu Oratorium Mesjasz J. F. Haendla w kwietniu 2015 roku. Sukces artystyczny przedsięwzięcia, pozytywne recenzje oraz liczne słowa zachęty do dalszej pracy sprawiły, że zespoły połączyły swe siły w celu kontynuacji własnego rozwoju artystycznego oraz przygotowania kolejnych projektów w ramach cyklu Magna Opera Sacra (www.magnaoperasacra.pl). Obydwa zespoły koncentrowały się na wykonawstwie muzyki dawnej, współpracowały także ze sobą z powodzeniem poprzednich latach, dlatego też utworzenie nowego podmiotu było naturalną konsekwencją biegu wydarzeń. W marcu 2016 roku Cantus humanus wspólnie z orkiestrą Arte dei Suonatori wykonał Pasję wg św. Jana J. S. Bacha. Zespół ma także w swoim repertuarze dzieła sakralnej muzyki chóralnej epoki Renesansu, Baroku i Neoromantyzmu.


Chór Akademicki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

powstał w 1964 roku. Tworzą go studenci i pracownicy uczelni oraz zaprzyjaźnieni z nimi miłośnicy muzyki chóralnej. Chór Akademicki jest jednym z zespołów dążących do ożywienia życia kulturalnego w Uczelni i upowszechniania kultury muzycznej poza środowiskiem SGGW. W ciągu 50 lat działalności zespół wykonał bogaty repertuar a cappella obejmujący polskie i obce utwory wszystkich epok i stylów muzycznych. Szczególną satysfakcję przynoszą Chórowi wykonania wielkich dzieł oratoryjnych. W ostatnich latach Chór zaprezentował publiczności Pasję wg. św Jana, Magnificat i Wielką Mszę h-moll J. S. Bacha, Requiem W. A. Mozarta, Requiem G. Fauré oraz Ein deutsches Requiem J. Brahmsa. Chór wraz ze swym dyrygentem jest inicjatorem i organizatorem festiwalu, który pod nazwą „Cantate Domino” odbywa się od 1984 r. co dwa lata w Warszawie.
Chór Akademicki SGGW koncertuje w kraju i za granicą, biorąc także udział w festiwalach i konkursach. W swoich podróżach artystycznych Chór odwiedził m.in. Austrię, Anglię, Danię, Finlandię, Francję, Grecję, Litwę, Niemcy, Ukrainę, Węgry i Włochy.
W ostatnich latach chór zdobył następujące nagrody i wyróżnienia:
· Złoty Dyplom i Nagroda za najlepsze wykonanie utworu sakralnego na II Mazowieckim Festiwalu Chórów Akademickich „Vivat Academia” (2009)
· Srebrny Dyplom na IV Mazowieckim Festiwalu Chórów Akademickich „Vivat Academia” (2013)
· Złoty Dyplom i III miejsce na IX Festiwalu Muzyki Chóralnej „Mater Misericordiae” w Ząbkach (2014)
· Złoty Dyplom na X Jubileuszowym Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek w Chełmnie (2015)
· Srebrny Dyplom na I Ogólnopolskim Festiwalu Chóralnym „Cantat ViWAT” (2016)
Od 1979 roku dyrygentem chóru jest Michał Dąbrowski. Od początku istnienia z Chórem współpracuje korepetytorka Ewa Goc. Zajęcia emisji głosu prowadzi sopranistka Jolanta Kaufman.


Chór  im. prof. Wiktora Wawrzyczka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego W Olsztynie

został założony w 1952 roku przez prof. Wiktora Wawrzyczka – kierownika katedry chemii ogólnej ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Ideę umiłowania kultury muzycznej i zrzeszania się studentów różnych dziedzin nauki wokół muzyki chóralnej przeniósł z tradycji przedwojennego Towarzystwa Śpiewaczego „Harmonia” w Cieszynie, którego był aktywnym członkiem. W ponad 60-letniej działalności z zespołem pracowało ośmiu dyrygentów, wielu specjalistów od emisji głosu i pracowników uczelni sprawujących opiekę nad chórem, który śpiewał w wielu krajach nie tylko Europy. Zespół biorąc udział w festiwalach krajowych i zagranicznych zdobywał nagrody i wyróżnienia (Ohrid Choir Festival 2015 w Macedonii – II nagroda „Srebrny Dyplom”), uczestniczył w projekcie koncertu międzynarodowego chóru „Singing Europe” we Wrocławiu w 2016 r.. Obecnie dyrygentem chóru jest Bogusław Paliński a instruktorem emisji głosu Małgorzata Górska-Dubowik.


Akademicki Chór Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

powstał z inicjatywy Małgorzaty Banasińskiej-Barszcz w grudniu 1998 roku. W jego skład wchodzą, oprócz studentów Politechniki Świętokrzyskiej studenci innych kieleckich uczelni. W repertuarze Chóru znajduje się muzyka sakralna i świecka różnych epok. Zespół chętnie też sięga po opracowania przebojów muzyki rozrywkowej oraz muzykę ludową. Jest laureatem wielu konkursów i festiwali chóralnych. Ostatnim cennym osiągnięciem dla Zespołu było zdobycie w maju 2016 r. WYRÓŻNIENIA na XXXV Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej-Hajnówka 2016 w Białymstoku
Chór Politechniki Świętokrzyskiej jest zespołem stale rozwijającym się i otwartym na współpracę artystyczną.