rok akademicki 2016/2017

Zarządzenie Nr 38/16 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 25 maja 2016 w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017


Kalendarz akademicki 2016-1

Kalendarz akademicki 2016-2


rok akademicki 2015/2016

Zarządzenie Nr 85/15 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 48/15 z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016

Zarządzenie Nr 48/15 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016


semestr ZIMOWY

zajęcia dydaktyczne trwają od 1.10.2015 r. do 01.02.2016 r.

dzień tygodnia październik listopad grudzień styczeń luty
poniedziałek   5 12 19 26   2 9 16 23 30   7 14 21 28   4 11 18 25 1 8 15 22
wtorek   6 13 20 27   3 10 17 24   1 8 15 22 29   5 12 19 26 2 9 16 23
środa   7 14 21 28   4 11 18 25   2 9 16 23 30   6 13 20 27 3 10 17 24
czwartek 1 8 15 22 29   5 12 19 26   3 10 17 24 31   śr7 14 21 28 4 11 18 25
piątek 2 9 16 23 30   6 13 20 27   4 11 18 25   1 śr8 15 22 29 5 12 19 26
sobota 3 10 17 24 31   7 14 21 28   5 12 19 26   2 9 16 23 30 6 13 20 27
niedziela 4 11 18 25   1 8 15 22 29   6 13 20 27   3 10 17 24 31 7 14 21 28
tydzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1     1/7 13 14 15 6      
parzysty/nieparzysty n p n p n p n p n p n p n     n n p n p      

07.01.2016 – zajęcia jak w środę, tydzień nieparzysty
08.01.2016 – zajęcia jak w środę, tydzień nieparzysty


semestr LETNI

zajęcia trwają od 25.02.2016 r. do 22.06.2016 r.

dzień tygodnia luty/marzec kwiecień maj czerwiec lipiec W
A
K
A
C
J
E
wrzesień
poniedziałek   29 7 14 21 28   4 11 18 25   2 9 16 23 30   6 13 20 27   4 5 12 19 26
wtorek   1 8 15 22 29   5 12 19 26   3 10 17 24 31   7 14 21 28   5 6 13 20 27
środa   2 9 16 23 30   6 13 20 27   4 11 18 25   1 8 15 pt22 29     7 14 21 28
czwartek 25 3 10 17 24 31   7 14 21 28   5 12 19 26   2 9 16 23 30     8 15 22 29
piątek 26 4 11 18 25   1 8 15 22 29   6 13 20 27   3 10 17 24   1   9 16 23 30
sobota 27 5 12 19 26   2 9 16 23 30   7 14 21 28   4 11 18 25   2   10 17 24  
niedziela 28 6 13 20 27   3 10 17 24   1 8 15 22 29   5 12 19 26   3   11 18 25  
tydzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 13 14 15 10                
parzysty/nieparzysty n p n p n p n p n p n p n n p n p                

22.06.2016 – zajęcia jak w piątek


Organizacja roku akademickiego 2015/16 – dla I semestru (letniego) studiów drugiego stopnia

 

semestr LETNI

zajęcia trwają od 07.03.2016 r. do 01.07.2016 r.

dzień tygodnia marzec kwiecień maj czerwiec lipiec W
A
K
A
C
J
E
wrzesień
poniedziałek 7 14 21 28   4 11 18 25   2 9 16 23 30   6 13 20 27   4 11 5 12 19 26
wtorek 8 15 22 29   5 12 19 26   3 10 17 24 31   7 14 21 28   5 12 6 13 20 27
środa 9 16 23 30   6 13 20 27   4 11 18 25   1 8 15 pt22 29   6 13 7 14 21 28
czwartek 10 17 24 31   7 14 21 28   5 12 19 26   2 9 16 23 30   7 14 8 15 22 29
piątek 11 18 25   1 8 15 22 29   6 13 20 27   3 10 17 24   1 8 15 9 16 23 30
sobota 12 19 26   2 9 16 23 30   7 14 21 28   4 11 18 25   2 9   10 17 24  
niedziela 13 20 27   3 10 17 24   1 8 15 22 29   5 12 19 26   3 10   11 18 25  
tydzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 11 12 13 14 8/15              
parzysty/nieparzysty n p n p n p n p n p n n p n p p/n              

22.06.2016 – zajęcia jak w piątek, tydzień 10 parzysty
27-29.06.2016 – tydzień parzysty
30.06 -1.07.2016 – tydzień nieparzysty


  dni wolne od zajęć
  sesja
  sesja poprawkowa
  okres rejestracji, podejmowania indywidualnych decyzji
  juwenalia