System punktowy studiów – ECTS (Europen Credit Transfer System), obowiązuje w Politechnice Świętokrzyskiej studentów studiów stacjonarnych oraz studentów studiów niestacjonarnych rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2007/08 i później.

Podstawowe zasady systemu określone są w § 18 ust. 2 Regulaminu Studiów

Warunki wymagane dla rejestracji na kolejny semestr określają Uchwały Rad Wydziałów.