Zarządzenie nr 36/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Studiów w Politechnice Świętokrzyskiej (obowiązuje od 1.10.2017 roku.)

załączniki 1 2

Regulamin studiów – obowiązuje od 1 października 2015 r.

Uchwała nr 277/16 Senatu w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów w Politechnice Świętokrzyskiej

Uchwała nr 47/17 Senatu w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów w Politechnice Świętokrzyskiej

Regulamin Praktyk Studenckich – załącznik do Regulaminu Studiów

Uchwała Nr 1/17 Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 05.04.2017 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Studiów w Politechnice Świętokrzyskiej

Regulamin studiów (obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013)

Zarządzenie Nr 46/16 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu praktyk studenckich

Zarządzenie Nr 50/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 46/16 w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów do Regulaminu Praktyk Studenckich w Politechnice Świętokrzyskiej

załączniki 1 2 3 4

Zarządzenie Nr 10/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 8 lutego 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 88/14 w sprawie wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów w języku angielskim