Rok akademicki 2017/2018

Zarządzenie Nr 68/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej

Regulamin Pomocy Materialnej dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej


Zarządzenie Nr 72/16 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zaktualizowanego Regulaminu przyznawania wsparcia w ramach dotacji budżetowej na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia

załączniki: regulamin wzór wniosku wzór opinii wzór decyzji


Rok akademicki 2016/2017

Zarządzenie Nr 61/16 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 3 października 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 69/15 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej

Regulamin Pomocy Materialnej dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej

załączniki: 1 2 3 4 5 6 6a 6b 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Zarządzenie Nr 62/16 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 3 października 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 65/14 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pomocy Materialnej dla uczestników studiów doktoranckich w Politechnice Świętokrzyskiej

Regulamin Pomocy Materialnej dla doktorantów Politechniki Świętokrzyskiej

załączniki 1 2 3 4 5 5a 6 7
8 9 10 11 12 13 14

Rok akademicki 2015/2016 (obowiązuje od 15.02.2016 r.)

Zarządzenie Nr 11/16 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 15 lutego 2016 r.zmieniające Zarządzenie nr 69/15 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej

Regulamin Pomocy Materialnej dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej

załączniki: 1 2 3 4 5 6   6a   6b 7 8
9 10 11 12 13 14 15

Rok akademicki 2015/2016

Zarządzenie Nr 69/15 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej

Regulamin Pomocy Materialnej dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej

załączniki: 1 2 3 4 5 6   6a   6b 7 8
9 10 11 12 13 14 15

Zarządzenie Nr 8/16 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 65/14 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pomocy Materialnej dla uczestników studiów doktoranckich w Politechnice Świętokrzyskiej

Regulamin Pomocy Materialnej dla doktorantów Politechniki Świętokrzyskiej

załączniki 1 2 3 4 5 5a 6
7 8 9 10 11 12 13

Rok akademicki 2014/2015

Zarządzenie Nr 65/14 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pomocy Materialnej dla uczestników studiów doktoranckich w Politechnice Świętokrzyskiej

Regulamin Pomocy Materialnej dla doktorantów Politechniki Świętokrzyskiej

załączniki 1 2 3 4 5   5a 6 7
8 9 10 11 12 13 14