https://usosweb.tu.kielce.pl/


USOS – Uniwersytecki System Obsługi Studiów, to system komputerowy zarządzający informacjami związanymi z organizacją studiów w Uczelni.

 

Dane zawarte w systemie mają służyć studentom, nauczycielom akademickim i pracownikom administracji. Niektóre informacje w systemie są ogólnodostępne np. katalogi programów studiów czy przedmiotów, inne dotyczące przebiegu studiów są dostępne po zalogowaniu przez uprawnionych użytkowników Użytkownikami USOS są: studenci, nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji