Trwa dodatkowa rekrutacja na wyjazdy zagraniczne na staże w ramach programu wymiany międzynarodowej ERASMUS +. Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.
Więcej informacji na temat programu wymiany studentów oraz dodatkowej rekrutacji na wyjazdy zagraniczne na praktykę, obowiązujące w Politechnice Świętokrzyskiej znajdziesz na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej.