W poniedziałek, 28 listopada 2016 w Świętokrzyskim Urzędzie Marszałkowskim miała miejsce konferencja prasowa w sprawie przyznania stypendiów dla studentów kieleckich uczelni. W konferencji wziął udział JM Rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński.
Pomoc stypendialna adresowana jest do młodych Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu, w tym repatriantów, m.in. Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy, Uzbekistanu, którzy zamierzają, lub już studiują na świętokrzyskich publicznych i niepublicznych uczelniach wyższych.
Stypendium w kwocie 300 złotych miesięcznie przyznane zostało od  października 2016 roku do czerwca 2017 roku lub do 28 lutego 2017 roku (w zależności od czasu trwania studiów). W sumie do tegorocznych stypendystów w roku akademickim 2016/17 trafi kwota 104 tys. 100 zł.
W tegorocznym naborze do Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 40 wniosków o przyznanie stypendium, w tym 32 wnioski z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz 8 wniosków z Politechniki Świętokrzyskiej.