W dniach 10-12 października 2016 r. wynalazki laureatów VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca” zostały zaprezentowane na jubileuszowej 10. Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków „IWIS 2016”. Podczas tegorocznej edycji, która odbyła się pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, wynalazki naszych laureatów zostały docenione przez Jury wystawy otrzymując:

 

 MEDAL PLATYNOWY 

Tytuł wynalazku: „Sposób nakładania analitu z roztworu na podłoże do powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii w polu elektrycznym”

Twórcy: Łukasz Richter, dr Jan Paczesny, mgr Monika Księżopolska-Gocalska, prof. dr hab. Robert Hołyst, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

MEDAL ZŁOTY Z WYRÓŻNIENIEM  

Tytuł wynalazku: „Sposób i urządzenie do generacji nierównowagowej plazmy niskotemperaturowej”
Twórcy: Michał Kwiatkowski, Piotr Terebun, prof. dr hab. inż. Henryka Danuta Stryczewska, dr hab. inż. Joanna Pawłat, dr inż. Jarosław Diatczyk, Politechnika Lubelska

MEDAL ZŁOTY

Cykl wynalazków: „Urządzenie do skróconego startu i lądowania statku powietrznego, zwłaszcza wiatrakowca” oraz „Sposób skróconego startu i lądowania statku powietrznego, zwłaszcza wiatrakowca”

Twórcy: Zbigniew Czyż, Prof. dr hab. inż. Mirosław Wendeker, dr inż. Konrad Pietrykowski, Politechnika Lubelska

 

MEDAL SREBRNY

Tytuł wynalazku: „Mięsień pneumatyczny”
Twórcy: Gabriel Bracha, Dawid Pietrala, dr inż. Paweł Łaski, dr inż. Sławomir Błasiak, dr Jakub Takosoglu, prof. dr hab. inż. Janecki Dariusz, Politechnika Świętokrzyska

 

Prezentacja wynalazków  na Międzynarodowej Wystawie IWIS 2016 była nagrodą specjalną dla laureatów Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca”, przyznaną przez Prezesa Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów.