Świętokrzyski Test z Informatyki

Świętokrzyski Test z Informatyki

14 marca odbędzie się pierwszy Świętokrzyski Test z Informatyki. To kolejne wspólne przedsięwzięcie Kieleckiego Parku Technologicznego i Politechniki Świętokrzyskiej realizowane we współpracy z firmami. W najbliższy poniedziałek, 5 lutego, ruszają zapisy.

 W teście mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci z terenu województwa świętokrzyskiego. Partnerami merytorycznymi i fundatorami nagród są firmy Altar Sp. z o. o. oraz Transition Technologies S.A. Na najlepszych studentów czekają nagrody rzeczowe. Laureaci w kategorii uczniowskiej otrzymają dodatkowe punkty na studia stacjonarne Politechniki Świętokrzyskiej na dowolnym kierunku. Test ma na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności informatycznych młodzieży oraz stopnia ich przygotowania do podjęcia pracy w sektorze IT.

Projekt to kolejne przedsięwzięcie realizowane przez Kielecki Park Technologiczny wspólnie z Politechniką Świętokrzyską.

– Nasze „nowe otwarcie” we współpracy z Politechniką, które zainaugurowaliśmy ponad rok temu, daje dziś wymierne efekty. Konkurs na najlepszą pracę dyplomową, a teraz Test z Informatyki to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy – zauważa Szymon Mazurkiewicz, dyrektor KPT. Podkreśla, że Park stale rozwija specjalizację informatyczną, między innymi dzięki działającemu w KPT Centrum Kompetencji ICT. Ponadto branżę informatyczną reprezentuje dziś większość firm – lokatorów Parku.

– Pomysł współpracy Altar przy tym projekcie wydał nam się ciekawy z wielu powodów. Jako firma technologiczna wdrażamy swoje autorskie rozwiązania informatyczne w przedsiębiorstwach z różnych branż, więc dzielenie się ze studentami wiedzą związaną z praktycznymi aspektami wykorzystania informatyki w biznesie jest dla nas ważne. Współtworząc pytania do testu możemy nie tylko zweryfikować wiedzę studentów – naszych potencjalnych pracowników – ale też dać im okazję do skonfrontowania jej z realnymi oczekiwaniami rynku pracy i biznesu – mówi Waldemar Cichacz, członek zarządu Altar Sp. z o.o.

Wojciech Wąsik, kierownik kieleckiego biura Transition Technologies podkreśla, że firma od lat bardzo aktywnie wspiera wszelkie inicjatywy związane z informatyką i programowaniem, a pracownicy TT bardzo chętnie dzielą się wiedzą zachęcając młodych ludzi do podejmowania ambitnych wyzwań. – Dobrze wiemy jak trudny i wymagający potrafi być rynek IT, dlatego uważam, że każda okazja dla przyszłych inżynierów pozwalająca zgłębić wiedzę oraz nawiązać relacje z biznesem jest kluczowa na początkowym etapie ich kariery. Ostatnie lata udowadniają, że województwo świętokrzyskie ma ogromny potencjał w obszarze informatyki dlatego misją zarówno Transition Technologies, jak i moją osobistą jest wzmocnienie tego potencjału i ukierunkowanie go na aktualne zapotrzebowania rynku. Świętokrzyski Test z Informatyki jest doskonałą ku temu okazją, jak również przykładem wzorowej współpracy przedsiębiorców, uczelni i jednostek wspierających biznes – mówi.

Profesor Wiesław Trąmpczyński, rektor PŚk podkreśla, że uczelnia nie może dobrze wypełniać swojej misji bez współpracy z biznesem, dlatego Politechnika podejmuje szereg inicjatyw, które zbliżają świat pracodawców ze środowiskiem akademickim tworząc pomost między przemysłem a uczelnią. – Chcemy zadbać o praktyczny wymiar kształcenia. Świętokrzyski Test z Informatyki to kolejne działanie realizowane wspólnie z KPT i firmami, które ma ułatwić młodym ludziom kontakt z przedsiębiorcami i zachęcić absolwentów szkół średnich do studiowania w naszej uczelni – mówi profesor Wiesław Trąmpczyński.

Przyjmowanie zgłoszeń rusza w najbliższy poniedziałek, 5 lutego i potrwa dwa tygodnie.

Więcej informacji na stronie:
Świętokrzyski Test z Informatyki. (http://www.technopark.kielce.pl/pl/projekty/pokaz/29,swietokrzyski_test_z_informatyki_2018)

Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Kielce.